Ettervirkning av psykisk vold – relasjonsutfordringer

I dag får dere et innlegg om en svært vanlig ettervirkning av psykisk vold – relasjonsutfordringer. Ettervirkning av psykisk vold – relasjonsutfordringer er nemlig svært vanlig, og noe mange utsatt for psykisk vold, strever med. Meg selv inkludert.

Nederst i innlegget får dere i tillegg en oppskrift på hvordan løse disse utfordringene

Ettervirkning av psykisk vold – relasjonsutfordringer

Å bli utsatt for psykisk vold i en nær relasjon/partner-relasjon, er veldig skadelig. Og som kan resultere i store relasjonsutfordringer senere i livet. Og det er forståelig. Fundamentene med tillit og trygghet som normalt hører hjemme i nære relasjoner, blir eksempelvis ødelagt når det utøves vold. Og som resulterer i senere utfordringer i andre relasjoner. 

Kanskje noen av dere lesere av bloggen min står fast i, for eksempel, vanskeligheter med tillit og tilknytning i nye relasjoner, i etterkant av å være utsatt for psykisk vold i en nær relasjon?

Trenger du noen å snakke med? Her er mine samtaletilbud

Det er en sammenheng mellom psykisk vold og relasjonsutfordringer

Det er altså en helt tydelig og klar sammenheng mellom å bli utsatt for psykisk vold i en nær relasjon, og senere få relasjonsutfordringer. Jeg har selv jobbet hardt for å forstå denne sammenhengen. Det tok litt tid før jeg knakk koden, og forsto dette. Men da jeg forsto, så falt mange brikker på plass, og det føltes som å komme videre. Det var god terapi.

Les også:Makt og kontroll i forhold

Eksempler på mine relasjonsutfordringer

Her får dere noen eksempler på mine relasjonsutfordringer etter å ha vært i et forhold med psykisk vold:

  • Jeg hadde lenge utfordringer med personer som uttrykte seg foraktfullt og nedlatende om andre. Dette skjedde fordi jeg selv var utsatt for dette ødeleggende i årene som jeg var i det skadelige forholdet. 
  • Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til dominerende og overtalende personer. Dette som en naturlig følge av mange vonde erfaringer med slik adferd i årene som forholdet varte. 
  • Jeg hadde i tillegg store utfordringer med å forholde meg til personer som skaper drama og kaos rundt seg, som et resultat av mye vondt med dette i mange år.
  • Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til sinte menn.

Når jeg møtte personer med adferden som beskrevet ovenfor, ble alarmsystemet mitt aktivert. Det var som om hele meg ble satt i beredskap, og alle sanser våknet. Senskadene/ettervirkningene var åpenbare.

  • En av de store ettervirkningene mine etter mange vonde år med psykisk nedbryting, var også problemer med tillit og tilknytning. Og dette kom som et resultat av mange år med svik, overgrep, løgner, ydmykelser, lureri, trusler og ustabilitet. En av de store utfordringer mine etter bruddet, var å våge å stole på andre igjen. Og spesielt på menn. For jeg hadde mistet tilliten til andre mennesker, og spesielt menn, etter årene med dette vonde levesettet og med min eks. Jeg stolte ikke på noen lenger, og trodde ikke på ord som ble sagt.

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Så vanskeligheter med tillit og tilknytning, og bli overbevist om at personer jeg var i kontakt med hadde gode hensikter overfor meg, var en av de store utfordringene for meg i ettertid. Og som det kreves veldig mye egeninnsats for å håndtere og reparere. Det var vondt for meg å ha det slik, og jeg strevet med denne ettervirkningen i flere år, før jeg forsiktig våget å stole på andre igjen. 

Les også: Et dysfunksjonelt forhold

Oppskrift på hvordan løse relasjonsutfordringer

Men hvordan løste jeg disse utfordringene? Hva var min oppskrift for få det bedre med dette? 

  • Oppskriften og løsningen på disse relasjons-utfordringene, ble å være selektiv med hvem jeg omgikk. Jeg gjorde valg med hvilke personer jeg ønsket i livet mitt, og hvilke jeg ikke ønsket. Jeg valgte altså bort de som ikke var bra for meg.
  • Løsningen ble også å redusere kontaktpunkter til et minimum, overfor de personene jeg ikke hadde mulighet til å velge helt bort. På den måten fikk disse personene svært få muligheter til å dominere over meg, psyke meg ned og trakassere meg.

Det var ikke alltid folk rundt meg forsto disse valgene som jeg gjorde, men det var helt nødvendig for meg.

Nå, noen år etter at jeg tok disse valgene, kan jeg si at det var god terapi og helt rette valg å ta. Og som hjalp meg til framdrift i reparasjonen.

  • Nøkkelen og løsningen ble også å trene opp “tillits-muskelen igjen. Det ble å begynne svært forsiktig og gradvis med å stole på andre igjen. Og så registrere de nye og gode erfaringene med dette. Det ble også å konsentrere seg med å LYTTE veldig godt etter, og så våge å tro på ordene som ble uttalt. På den måten ble det negative, langsomt byttet ut med nye og positive opplevelser. Og som var god terapi. Sett i ettertid, så var det dette med å aktivt LYTTE til hva andre sa, og å trene opp “tillits-muskelen” igjen, som ble en viktig faktor til rask reparasjon.