Selvhjelpsgruppe

Samtaletilbud hos meg

Mitt kompetanseområde er psykopati, narsissisme og psykisk vold. Og jeg tror på hjelp til reparasjon ved å samtale med en profesjonell som har egne erfaringer med slikt, og som dermed forstår hva dette handler om. Her er mine samtaletilbud:

  • Jeg tilbyr individuelle samtaler pr. telefon. Pris kr. 500,- for 60 min, og kr. 700 for 90 min. Betaling med vipps. Bruk kontaktskjemaet for å avtale tidspunkt for samtale.
  • Jeg har hatt egen praksis for samtaleterapi og veiledning i Vestfold helt siden 2011, med bl.a kontorplass og samarbeid med fastleger på et legesenter i noen år som en del av min praksis. Jeg tok for en tid tilbake en pause fra praksisen min for å skrive bok om psykisk vold og promotere den, men er nå gjenåpnet. Jeg tar i mot både Gestaltterapeut-studenter og andre til individuelle samtaler med den fleksible og corona-sikre løsningen “Walk & Talk”. Pris hos meg er kr. 750,- for 60 minutter. Gestaltterapeut-studenter tilbys redusert pris kr. 700,- for 60 min, og kr. 1000,- for 90 min. På forespørsel kan det sys sammen et opplegg til en redusert pris for Gestaltterapeut-studenter, med kombinasjon telefonsamtaler + Walk & Talk. Betaling med vipps. Bruk kontaktskjemaet for å bestille time hos meg.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

—————————————————————————–

Grupper for voldsutsatte

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold. Gruppen er lukket.
  • Har du vært utsatt for psykopati, narsissisme og psykisk vold, og vil være med i en samtalegruppe hos meg, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir informasjon om pris og tidspunkt for oppstart. Gruppe kan holdes i Vestfold og Oslo. INNSTILT INNTIL VIDERE PGA CORONA.
  • Jeg har opprettet, og er administrator for, en lukket støttegruppe på Facebook, og som er for de som er/har vært utsatt for psykisk vold i en nær relasjon/partnerrelasjon. Gruppens navn er: Støttegruppe – psykisk vold. Jeg har fra tidligere erfaring med å være administrator for FB-grupper, og er trygg i denne rollen.

Fagdager for voldsutsatte gestaltterapeuter

  • Jeg er initiativtager til fagdager for en gruppe voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og holdes i Oslo. Samlingene holdes nå digitalt pga Corona. Gruppen er lukket. Jeg har helt siden jeg ble introdusert til Gestaltterapi i 2006, jobbet på frivillig basis innad i fagmiljøet i tillegg til praksisen min, og dette tilbudet er gratis.

—————————————————————————–

Fagseminar/Workshop

  • Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega, har jeg i tillegg laget et opplegg for et tverrfaglig halvdags fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner. Fagseminaret er PFO-godkjent (profesjonell faglig oppdatering for gestaltterapeuter). Ble første gang arrangert i Oslo i september 2020. Dette kurset var fulltegnet. Flere slike kurs vil bli holdt så snart Corona-situasjonen bedrer seg.
  • Sammen med en annen dyktig gestaltterapeut-kollega, er det planlagt en workshop i Oslo med tema fotografering og terapi, som også er kvalifisert for PFO (profesjonell faglig oppdatering) for gestaltterapeuter. Blir arrangert så snart Corona-situasjonen i Oslo er mere avklart.

Foredrag/Innlegg på samlinger

Jeg kommer gjerne og forteller min voldshistorie, og hvordan jeg lyktes med reparasjon. Bruk kontaktskjemaet for informasjon om pris og varighet.

Ta kontakt med meg