Selvhjelpsgruppe

Samtaletilbud hos meg

Mitt kompetanseområde er psykopati, narsissisme og psykisk vold. Og jeg tror på hjelp til reparasjon ved å samtale med en profesjonell som har egne erfaringer med slikt, og som dermed forstår hva dette handler om. Her er mine samtaletilbud:

  • Jeg tilbyr individuelle samtaler pr. telefon. Pris kr. 500,- for 60 min, og kr. 700 for 90 min. Betaling med vipps. Send mail til mittvendepunkt@gmail.com for å avtale tidspunkt for samtale. Som bonus får du boken min Vendepunkt gratis tilsendt rett i postkassen din etter første betalte samtale.
  • Jeg har hatt egen praksis for samtalebehandling og veiledning i Vestfold helt siden 2011, med bl.a kontorplass og samarbeid med fastleger på et legesenter i noen år som en del av min praksis. Jeg tilbyr individuelle samtaler med den fleksible og corona-sikre løsningen “Walk & Talk”. Alternativt via Zoom. Pris hos meg for dette tilbudet er kr. 750,- for 60 minutter, som også inkl. boken min Vendepunkt. Betaling med vipps. Send mail til mittvendepunkt@gmail.com for å bestille time hos meg.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

—————————————————————————–

Grupper for voldsutsatte

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold. Gruppen er lukket.
  • Jeg har opprettet, og er administrator for, en lukket støttegruppe på Facebook, og som er for de som er/har vært utsatt for psykisk vold i en nær relasjon/partnerrelasjon. Gruppens navn er: Støttegruppe – psykisk vold. Jeg har fra tidligere mye erfaring med å være administrator for FB-grupper, og er trygg i denne rollen. Det er gratis å være medlem. Maks antall medlemmer er 50.

Fagdager for voldsutsatte gestaltterapeuter

  • Jeg er initiativtager til fagdager for en gruppe voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og holdes i Oslo. Samlingene holdes nå digitalt pga Corona. Gruppen er lukket. Jeg har helt siden jeg ble introdusert til Gestaltterapi i 2006, jobbet på frivillig basis innad i fagmiljøet i tillegg til praksisen min, og dette tilbudet er gratis.

—————————————————————————–

Fagseminar/Workshop

  • Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega, har jeg i tillegg laget et opplegg for et tverrfaglig halvdags fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner. Fagseminaret er PFO-godkjent (profesjonell faglig oppdatering for gestaltterapeuter). Ble første gang arrangert i Oslo i september 2020. Dette kurset var fulltegnet. Flere slike kurs vil bli holdt så snart Corona-situasjonen bedrer seg.
  • Sammen med en annen dyktig gestaltterapeut-kollega, er det planlagt en workshop i Oslo med tema fotografering og terapi, som også er kvalifisert for PFO (profesjonell faglig oppdatering) for gestaltterapeuter. Blir arrangert så snart Corona-situasjonen i Oslo bedrer seg.

Innlegg på samlinger og kurs

Jeg kommer gjerne og forteller min voldshistorie, og hvordan jeg lyktes med reparasjon. Bruk kontaktskjemaet for informasjon om pris og varighet.

Ta kontakt med meg