Hva er vold? Her finner du fakta-informasjon om hva er vold. Du finner også nyttige lenker hos store og seriøse aktører, og hva de sier om vold, både fysisk og psykisk, og de andre variantene av vold.

Min erfaring er at slik faktainformasjon om hva er vold er viktig for å kunne forstå hvis man har vært utsatt for dette skadelige. Og på denne siden har jeg altså samlet slik faktainformasjon.

Jeg har også samlet mange nyttige lenker, bla. til alle landets krisesentre. På den måten er det lett å finne fram til “ditt” krisesenter hvis du trenger hjelp og rådgivning.

Her følger variert faktainformasjon:

Wikipedia sier

Vold i nære relasjoner eller familievold er vold, eller trusler om vold, overfor personer som er eller har vært i «familie» eller i familie- eller ekteskapslignende forhold. Det inkluderer søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig. Volden kan arte seg som fysisk vold, psykisk vold, materiell vold (beskadigelse av offerets gjenstander mv) eller seksuell vold (seksuelle overgrep).

Dinutvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep og har en spørsmål- og svartjeneste. Målgruppene våre er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

dinutvei-1

Nyttige lenker om hva er vold

Les også: Hvordan oppdage psykisk vold?

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

bloom-blooming-blossom-929778