Hvordan oppdage psykisk vold?

I dag blir det et innlegg om hvordan oppdage psykisk vold. Hvilke kjennetegn er det på at man er utsatt for psykisk vold? Hvordan oppdage psykisk vold? Det finnes mange kjennetegn på at du blir utsatt for dette skadelige. 

Mange som lever i vonde og konfliktfylte forhold, tenker nok ikke over at de blir utsatt for psykisk vold. Men antagelig så lyser nok varsellampene rødt både titt og ofte. Kanskje man til og med søker rundt på nettet for å finne svar på noe som man ikke helt vet hva er. 

Les også: Røde flagg-varsler i forhold

Selv om man ikke tenker over at det handler om psykisk vold, så er det antagelig mange rundt som reagerer på at noe ikke er som det skal. Disse personene kan gi verdifull informasjon hvis man våger å spørre dem. 

Jeg forsto ikke at jeg ble utsatt for psykisk vold

Jeg var uvitende og naiv, og tenkte ikke på, eller forsto selv, at jeg ble utsatt for psykisk vold da jeg var i et vanskelig og konfliktfylt forhold. Dette til tross for at mange kjennetegn var veldig tydelige.

Jeg ble f.eks stadig utsatt for verbale angrep med mobbing, slemme påstander og forakt, i tillegg til ydmykelser, løgner og trusler. Jeg ble møtt uten empati og forståelse når jeg gråt og var fortvilet over den vonde mobbingen jeg ble utsatt for. Og jeg ble istedenfor gjort til syndebukk for min eks sin giftige oppførsel mot meg. Jeg gikk ofte på “tå hev” i mitt eget hjem av frykt for å si eller gjøre noe som kunne utløse noe. At jeg i tillegg stadig opplevde at mine personlige grenser ble ignorert og ikke respektert, medførte ofte forvirring og fortvilelse hos meg. Det gjorde ikke saken bedre at jeg stadig ble utsatt for tvang og overtalelser, og at andre hadde makten og kontrollen over meg. Overgrepene er mange.

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Les også: Makt og kontroll i forhold

Røde varsellamper lyste ofte

Jeg husker godt at varsellampene mine lyste rødt veldig ofte, men uten at jeg evnet å ta de på alvor eller å komme meg vekk. Jeg følte meg etterhvert hjernevasket og nærmest paralysert over alle de sterke argumentene og overtalelsene jeg stadig hørte. Jeg følte meg også fryktelig involvert i alt drama som hele tiden skjedde, og evnet derfor ikke å komme meg ut tidligere enn jeg gjorde. At jeg stadig hørte min eks uttale at han elsket meg, samtidig som jeg ble motarbeidet og snakket stygt og nedsettende til, gjorde ikke saken bedre. Løgnen hans med dette var et alvorlig overgrep.

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Mine nærmeste reagerte også på den giftige adferden til min eks, men uten at de snakket med meg om dette. Hadde disse personene våget å snakke med meg om sine observasjoner og det de ble utsatt for, ville jeg fått viktig informasjon utenfra for å kunne forstå. Og jeg ville kommet meg raskere vekk enn jeg gjorde. 

Les også: Hva når det skjer psykisk vold i hjemmet?

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Hvilke kjennetegn på psykisk vold skal man se etter?

Blir du stadig ydmyket og snakket foraktfullt og nedsettende til, er dette et viktig varsel. Føler du at andre har makten og kontrollerer deg, er det et tegn på at noe er dysfunksjonelt. Hvis dine personlige grenser ikke blir respektert, er det et viktig varsel om at ting ikke er som det skal. Hvis du får skylda og ansvaret for andre personers slemme adferd overfor deg, skal du være obs. Hvis du blir møtt uten empati når du forsøker med normale samtaler og forteller hvordan du har det, kan det være et tegn på at ting ikke er som det skal. Hvis du blir utsatt for manipulasjon og løgner, skal du være på vakt. Hvis du føler at du konstant går som på nåler i ditt eget hjem av frykt for å utløse noe, er det tegn på at noe ikke er som det skal. Hvis du i tillegg stadig hører trusler og blir redd på grunn av disse, er det på tide å våkne.

Oppsummert blir det slik:

  • Du blir stadig ydmyket, krenket og snakket stygt og foraktfullt til
  • Dine personlige grenser blir ikke respektert.
  • Andre har makten, og kontrollerer og dominerer deg.
  • Du får skylda for andre personers giftige og slemme adferd overfor deg.
  • Du blir utsatt for løgner.
  • Du blir utsatt for manipulasjon.
  • Du blir møtt uten empati.
  • Du blir utsatt for trusler.
  • Du går som på nåler av frykt for å utløse noe.

Les også: Veien min ut av psykisk vold

Les også: Et liv med trusler

Foto: Ingunn