Hvordan komme ut av psykisk vold

Her er en guide til hvordan komme ut av psykisk vold. Mange har spurt meg om jeg kan lage en guide til hvordan komme ut forhold med psykisk vold. Å komme ut av forhold med psykisk vold kan oppleves vanskelig, det er ikke bare å gå slik mange uvitende tror. Jeg har fått flere forespørsler på om jeg kan komme med råd og tips til hvordan bryte ut av forhold med psykisk vold, og hva man kan forvente før, under og etter et brudd, og her kommer en guide basert på mine erfaringer. 

Jeg gjorde EN kjempestor feil, og det var at min vei ut skjedde uten forberedelser. Det anbefales ikke å gjøre det på den måten. Mye av det traumatiske og kaotiske som jeg var gjennom rundt bruddet, hadde jeg sluppet hvis jeg hadde planlagt veien ut og gjort forberedelser. Siden min vei ut skjedde uten forberedelser, så hadde jeg heller ikke rukket å informere mine barn og min familie om hva som kom til å skje og hvorfor. Dette medførte at de ble utsatt for trakasseringer, løgner og manipulasjon av min eks, og som var opprivende og vondt for dem.

Jeg har skrevet mye om hva som bidro til min vellykkete reparasjon etter bruddet i boken VENDEPUNKT og hvordan jeg løste mine utfordringer. Boken er nær og personlig, og inneholder mange råd og tips til selvhjelp, og også hvilke hjelpemidler som var nyttig for meg.

Praktiske råd og tips til hvordan komme ut av psykisk vold:

Her er noen praktiske råd:

  • Planlegg og forbered deg godt på hva du skal si når du bryter. Kontakt evt. et krisesenter i forkant for å få hjelp og støtte. Snakk evt. med fastlegen din hvis du føler at vedkommende forstår hva det handler om. Hold all planlegging skjult. Når alt er klart, forbered barna.
  • Ha avklart din økonomi.
  • Forbered deg på hva du skal gjøre når bruddet er et faktum. Finn et nytt sted å bo, og planlegg flytting etc. Få hjelp med flytting.
  • Allier deg med støttepersoner som du stoler på.
  • Fortell din nærmeste familie om bruddet og hvorfor det skjer. Dette gjøres for å unngå at familien blir utsatt for påvirkning ved f.eks. løgner og manipulasjon.
  • Be familie og venner om hjelp hvis du trenger det.

Hva en kan forvente før, under og etter at man har brutt ut av et forhold med psykisk vold:

Basert på mine egne erfaringer og hva som skjedde med meg før, under og etter bruddet, har jeg laget denne oversikten:

Før bruddet: Tiden før selve bruddet opplevdes for meg som enda mere intens og vond  enn til vanlig. Det var ekstremt dårlig stemning mellom min eks og meg. Det var som at det lå i luften at vi var på vei mot det endelige bruddet. Jeg ble utsatt for omfattende mobbing med slemme beskyldninger og kritikk for den minste ting jeg sa eller gjorde. Alt jeg sa og gjorde ble vridd og vrengt på, og der mine synspunkter ikke førte fram og normale samtaler var umulig. Jeg bet altså på agn som ble lagt ut hele tiden. Basert på disse vonde erfaringene mine, vil jeg anbefale å unngå og havne i diskusjoner. Ikke bit på agn som blir lagt ut, eller la deg vippe av pinnen av løgner eller vonde beskyldninger som kommer.

Bruddet: Jeg var fullstendig uforberedt på min eks sin motreaksjon og avstraffelse da han fikk vite at jeg ikke orket mere. Mitt brudd ble derfor ekstremt kaotisk og veldig traumatisk, fordi jeg ikke forutså den voldsomme motreaksjonen og avstraffelsen hans. Alt ble snudd om på, og jeg ble utsatt for hets, fiendtlighet og ekstrem mobbing tilbake, både gjennom mail som han sendte og gjennom handling. Altså som en motreaksjon og avstraffelse. Mine barn ble utsatt for løgner og manipulasjon, og min familie ble utsatt for trakasserende mail og sms. Jeg var ikke forberedt på den voldsomme motreaksjonen som kom, og som gikk ut over mange, og ble helt satt ut av det. At jeg ble så overveldet og satt ut av motreaksjonen, ga min eks fritt spillerom til å holde på slik han gjorde i lang tid, og jeg ble kjørt helt ned psykisk. Basert på mine erfaringer med motreaksjoner og avstraffelse, vil jeg derfor si at; Ha en plan, fokuser på planen, stålsett deg, og vær forberedt på motreaksjoner.

Det er flere faser etter at man har kommet ut av forhold med psykisk vold

Etter bruddet: Her er en oversikt over ulike faser jeg var gjennom: 

  • Man har fase 1, som er den opprivende bruddfasen, der fasaden sprekker og alt kommer for en dag. Denne fasen kan oppleves kaotisk og vond. Man gråter kanskje mye, og er veldig skjør. Man føler mye forskjellig, og kan føle både ensomhet, sinne, avmakt, sjokk, slitenhet, fortvilelse, sorg og forvirring på en gang og samtidig. Man har i tillegg kanskje barn og ta vare på, og som det er viktig å være sterk og en trygg voksenperson for. I tillegg har man alt praktisk som må ordnes med nytt bosted, flytting, salg av felles bolig osv. Ha støttepersoner rundt deg, og kontakt et krisesenter for støtte og hjelp hvis du føler at du trenger det. Jeg har også et samtaletilbud.
  • Så har man fase 2 som er den første tiden etter bruddet, en fase der stabilisering, reparasjon og rehabilitering er mere fremtredende. Tidligere felles bolig er f.eks. solgt, man har flyttet og hverdagene er kommet i gang igjen. Denne fasen kan være ganske lang. Man trenger tid til å repareres. Man gråter etterhvert mindre i denne fasen. Sårene er fortsatt åpne og man har et stort behov for å snakke om det som var, og det man ble utsatt for. Man er på let etter informasjon, og å høre hva andre har gjort for å repareres. Man har også et behov for å høre andres lignende historier, slik at man ikke føler seg så alene om det man har opplevd, og for å få bekreftelsene man trenger.

Trenger du noen å snakke med? Her er mine samtaletilbud.

Litt lenger fram har man disse fasene:

  • Så har man fase 3, der nyorientering og nye gode erfaringer er mer tydelig. Man har nå fått til en slags avslutning. Man føler at man begynner å legge bak seg mye av det vonde. Man står mere oppreist og føler seg stødigere i seg selv, og gjør gode valg for seg selv. Man er bedre i stand til å snakke om det som var uten at det er like opprivende og vondt som tidligere. Sårene har begynt å gro og har fått skorpe, men skorpen er veldig tynn og faller lett av hvis noe vondt skjer. 
  • Så har man fase 4, som er fasen der man føler at man ikke har like stort behov for å snakke om det vonde som har vært. Tiden har gått, og man har altså gått videre og har lagt alt det vonde bak seg. Sårene man fikk har fått en tykk skorpe, men de er fortsatt der. Man ser mest fremover, og er klar for det nye livet og f.eks. å treffe en ny partner. Man kan også være i stand til å tenke på hva man har lært om seg selv, etter alt det vonde man har opplevd.

Denne guiden er veiledende og er ment som støtte, og individuelle tilpasninger og justeringer er det forventet at må gjøres. Jeg har f.eks ikke felles barn med min eks, men min eks var bonusfar for mine barn. Har man felles barn, må det selvfølgelig også gjøres justeringer og tilpasninger.

Les også: Veien min ut av psykisk vold