Hva er narsissistisk mishandling?

Hva er narsissistisk mishandling? Hva menes med narsissistisk mishandling? Og hvordan repareres etter å ha vært utsatt for dette skadelige?

Wikipedia sier dette om narsissistisk mishandling (engelsk)

Narcissistic abuse may also occur in adult-to-adult relationships, where the narcissistic person tends to seek out an empathetic partner in order to gain admiration of their own attributes and feelings of power and control – narcissistic supply. The narcissist creates a dynamic abuser and victim relationship through a cycle of abuse, resulting in traumatic bonding that makes it hard for their partner to leave the increasingly abusive relationship. 

The narcissists’ relationships are characterized by a period of intense involvement and idealization of their partner, followed by devaluation, and a rapid discarding of the partner. Alternatively, that scenario can loop, with ghosting (ceasing communication with the former partner) and hoovering (luring the former partner back) instead of discarding. At the beginning of a relationship (or its new cycle) with a narcissist, the partner is only shown the ideal self of the narcissist, which includes pseudo-empathy, kindness, and charm. Once the partner has committed to the relationship (e.g., through marriage or a business partnership), the true self of the narcissist will begin to emerge. The initial narcissistic abuse begins with belittling comments and grows to contempt, ignoring behavior, adultery, triangulation (forming any relationship triangles), sabotage, and, at times, physical abuse.

Det er skadelig å bli utsatt for narsissistisk mishandling

Å bli utsatt for narsissistisk mishandling gjør enormt store skader. Og som det kan ta lang tid å reparere når man endelig kommer seg ut av et slikt forhold. Den psykiske og emosjonelle påkjenningen med å bli utsatt for den dynamiske syklusen med idolisering og så total avvisning, ofte gjentatte ganger, er voldsom. Et forhold med narsissistisk mishandling skaper en traumatisk binding til voldsutøver, for etter hver mishandling kommer jo alltid en god periode. Dette resulterer i at offeret VET at det alltid blir bra igjen etter at mishandlingen har skjedd. Og som skaper den traumatiske bindingen. Det vet jeg alt om…..

Det kan bryte deg helt ned psykisk å bli utsatt for narsissistisk mishandling. Narsissistisk mishandling er etter min mening psykisk vold.

Les også: Hva er narsissisme – viktige ord og uttrykk

Resultatet er kan hende at man etterhvert begynner å tvile på seg selv fordi man ikke forstår hva som skjer, og virkelighetsbildet forandres umerkelig. Grenser og alt man har lært tidligere om hva som er slemt og som ikke er ikke slemt, viskes ut. Maktesløshet, forvirring, angst, tankekjør, sinne og fortvilelse er følelser man kan kjenne på. Man føler seg gjerne veldig skjør etter narsissistisk mishandling.

Foto: Ingunn

Hva kan man så gjøre for å repareres etter narsissistisk mishandling?

Det kreves hardt arbeid og mye egeninnsats for å repareres etter narsissistisk mishandling. Mange kan også trenge profesjonell hjelp med dette arbeidet, og går i traumebehandling eller terapi. Det sier mye om alvorligheten.

Jeg mener at første skritt på veien til reparasjon, er at man aksepterer. At man altså erkjenner og tar innover seg hva som har skjedd og hva man har blitt utsatt for.

  • EN metode for reparasjon, og som fungerte bra for meg, er at man snur oppmerksomheten mot seg selv og kjenner etter egne behov og hva man trenger for å repareres. Og slutter å ha oppmerksomheten rettet mot narsissisten.
  • Man har altså oppmerksomheten rettet mot seg selv, framfor å ha oppmerksomheten andre steder og mot andre personer. Ikke alle er komfortable med å kjenne etter egne behov og gjøre slike valg for seg selv. Kanskje man har lite erfaring fra det fra tidligere, og forstår ikke helt hva det går ut på.

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.

Hvordan repareres etter narsissistisk mishandling

I boken min VENDEPUNKT sier jeg dette om hvordan jeg hadde det etter mange år med psykisk mishandling, og hva jeg bestemte meg for:

…”Etter vendepunktet mitt i Beijing, begynte rehabiliteringen. Etter alle årene med løgn, forakt, ydmykelser, sabotasjer, negativitet, mobbing og det ekstremt kaotiske og ustabile levesettet med mannen, var jeg traumatisert. Jeg var splittet, ødelagt og i totalt indre kaos, og satt tilbake med opplevelsen av å være kastet rundt i en sentrifuge over lang tid uten stans. Jeg var svimmel og hadde mistet balansen, retningen og meningen med livet mitt.

Jeg hadde mistet virkelighetsoppfatningen av meg selv. Jeg hadde mistet verdigheten min. Jeg hadde mistet egne tanker og følelser om å være verdifull, å være en som betyr noe. Jeg visste ikke lenger hvem jeg var, hvor jeg ville, eller hva jeg skulle gjøre med livet mitt.

Jeg var blitt et vandrende indre kaos. Jeg hadde mistet meg selv. Og jeg måtte rett og slett gjøre en omstart.

Med omstarten, tok jeg en bevisst beslutning om å finne tilbake til meg selv igjen, å finne tilbake til et liv med stabilitet, mening og en retning. Livet mitt, slik jeg levde det før jeg traff og etablerte en relasjon med denne mannen.

Jeg tok altså et bevisst valg om å finne tilbake til den humørfylte, selvstendige og livsglade kvinnen jeg var, og livet jeg hadde tidligere. Jeg ville ta tilbake det glade livet mitt, byen min, skjærgården og fjellet som jeg er så glad i, alt som var blitt ødelagt etter årene med han.

Jeg ville også ta tilbake mitt eget liv med mine egne rolige tankerekker og følelser, og mitt eget verdisystem. Og dette arbeidet, forsto jeg intuitivt at kunne bli utfordrende og ta tid, for tross alt hadde jeg vært i en relasjon med mannen i mange år og var selvfølgelig sterkt preget….” 

I boken VENDEPUNKT deler jeg også hvilke hjelpemidler som var nyttige for meg i denne prosessen, i tillegg har jeg mange råd og tips til selvhjelp. Jeg sier også en del om det å sette seg mål og delmål.

Les også: Ettervirkning av psykisk vold – tankekjør