Psykisk vold og manipulasjon – utdrag fra boken Vendepunkt

Det er en kobling mellom psykisk vold og manipulasjon. Men hva er manipulasjon? Hva betyr manipulasjon? Hva innebærer det å være utsatt for manipulasjon?

Her kan du lese hva Norske Leksikon sier om dette:

https://snl.no/manipulere

Ja, hva er altså manipulasjon? Manipulasjon er, kort fortalt, å lure og lede noen for å oppnå noe til ens egen fordel.

Det kan være vanskelig å oppdage og avsløre manipulasjonen når man står i situasjoner der man blir utsatt for dette skadelige. Det å tenke på at andre lyver og lurer deg for å oppnå noe til sin egen fordel, kan også være vanskelig å ta inn over seg og erkjenne at skjer. For man vil jo helst tro godt om andre mennesker, og at de er ærlige og har gode hensikter. Jeg oppdaget ikke at jeg ble utsatt for manipulasjon da jeg var i et psykisk voldelig forhold i mange år. Jeg forsto ikke at jeg stadig ble lurt og løyet for. Men jeg følte at noe skurret når dette skjedde.

Jeg har forstått alt om lureriet som jeg ble utsatt for, etter at jeg kom meg ut av dette skadelige forholdet. Alt dette vonde har jeg forstått i ettertid.

Mine erfaringer med psykisk vold og manipulasjon

I boken min Vendepunkt om psykisk vold i parforhold, sier jeg mye om manipulasjon, og gir mange eksempler på dette skadelige. Her er noen av dem:

“Virkelighetsoppfatningen min av meg selv endret seg gradvis og over tid i årene vi var et par. Jeg endret meg fra å være en som trodde på og stolte på meg selv og hadde selvtillit til en som sluttet å tro at hun betød noe. Jeg følte jeg ble brutt ned og manipulert til å tenke at jeg var verdiløs, at jeg ikke betød noe. At jeg ikke hadde verdi uten han…”

…..Jeg har sett meg tilbake, og jeg har levd fremover. Alt dette har jeg gjort samtidig. I lang tid hadde jeg for eksempel for det meste oppmerksomheten rettet bakover i historien, og hadde alle bildene i hodet som jeg var blitt manipulert til å ha. Alle de fine bildene av oss. Fasaden. Så ble disse bildene gradvis byttet ut med bilder av episoder fra virkeligheten. Og nå ser jeg tydeligere hvordan det egentlig var. Nå ser jeg episodene der han fikk meg til å føle meg verdiløs…

Jeg ble manipulert til å tro at han elsket meg

…..Jeg ble manipulert av utsagnet «jeg elsker deg», manipulert slik at jeg skulle se forbi nedlatenheten, forakten, trakasseringen, mobbingen og den respektløse adferden jeg ble utsatt for, og bli værende i forholdet. Jeg trodde der og da på han og at han elsket meg, for jeg var naiv og visste ikke noe om manipulasjon, men jeg forstår i ettertid at jeg ble grovt manipulert med disse ordene….” 

DETTE VAR DEN STØRSTE LØGNEN JEG BLE SERVERT.