Hvordan takle en narsissist

Mange spør om hjelp til hvordan takle en narsissist i hverdagslivet, så det tyder på at det ikke er uvanlig å streve med denne problemstillingen. 

Jeg mener det viktigste man kan gjøre for å takle en narsissist i hverdagslivet, er å jobbe for å unngå konflikt. Greier man å redusere mulighetene for konflikt i en slik relasjon, kan det bidra til et bedre samarbeidsklima. 

Jeg mener det er viktig å forstå, at en person med narsissistiske trekk har et annerledes tankesett enn det som anses som normalt, og at man derfor må tenke på en annen måte for å takle vedkommende. Jeg mener også at det er viktig å forstå, at en narsissist har en unormalt lav terskel for å føle at selvoppfatningen blir krenket. Og som igjen kan føre til et vanskelig og krevende samarbeidsklima. Jeg mener derfor det er viktig å være vennlig og ha en diplomatisk form i dialogen med en narsissist. Utrolig vanskelig, men veldig viktig.

Hva er en narsissist?

Men først, noen kortfattete og enkle stikkord om hva en narsissist er:

8 kjennetegn:

 • Uvanlig høyt behov for oppmerksomhet og beundring.
 • Unormal lav terskel for å oppleve seg krenket
 • Sliter bak fasaden med dårlig selvfølelse.
 • Søker makt og status.
 • De kan være sjarmerende utad.
 • De mangler empati.
 • Skylder på andre, istedenfor å ta ansvar for egen adferd som skader andre.
 • Utnytter andre.

Les også: Hva er narsissisme?

Jeg har laget en liste med forslag til hvordan takle en narsissist i hverdagslivet.  Listen er kun veiledende, og er ment som støtte og inspirasjon. Gjør justeringer og tilpasninger ut ifra din egen situasjon, og hva som kan passe best for deg,

Trenger du noen å snakke med? Se mine samtaletilbud.

Og her er mine beste tips til hvordan takle en narsissist:

 • Unngå direkte konfrontasjoner med narsissisten. Det å være konfronterende, kan oppleves svært krenkende for narsissisten, og kan gjøre samarbeids-klimaet veldig vanskelig og krevende.
 • Vær vennlig og hyggelig, selv om du innerst inne ikke er enig eller forstår. Dette kan bidra til at narsissisten føler seg sett og forstått, og som øker muligheten for et godt klima i relasjonen. 
 • Ikke bit på agn som blir lagt ut av narsissisten for å få oppmerksomhet. Unngå å gå i fella med å respondere på alt som blir sagt for å få oppmerksomhet, og som starter diskusjoner og krangling. Sil ut det som er viktigst å respondere på, og ikke responder på det andre.
 • Unngå å snakke nedsettende om personer narsissisten har som favoritter, for det kan narsissisten oppleve som svært krenkende. Og som igjen kan medføre et dårlig klima i relasjonen.
 • Unngå å fremstå dominerende og dikterende, fordi narsissisten elsker følelsen av makt og kontroll.
 • Unngå å uttrykke sterke meninger overfor narsissisten, siden det kan føre til følelsen av kritikk hos narsissisten. Og som igjen kan øke konfliktnivået. Hvis du har behov for å utrykke egne meninger; moderer deg, men ikke utslett deg selv.
 • Unngå å komme med negative kommentarer og beskrivelser om narsissisten, for da blir narsissisten krenket, og det øker konfliktnivået. Hold tilbake, og vær istedenfor taus.
 • Hvis man har en forelder med narsissistiske trekk, så er det viktig at når narsissisten ber om hjelp til noe, så gjør det de ber om. Unngå for all del å mene noe som helst om det som de ber om. Gjør du det, øker konfliktnivået umiddelbart, og narsissisten går i vranglås. Hvis det er vanskelig å gjøre det de ber om, kom med andre forslag som du tror de vil respondere positivt på. Vær evt. i forkant, og kom med relevante forslag., så narsissisten føler at man hjelper. Dette kan bidra til at narsissisten føler seg verdifull, og som kan minske konfliktnivået.
 • Speiling. Å speile narsissisten, innebærer å observere og deretter kopiere. Man speiler ved å kopiere f.eks tonefall og de samme ordene som narsissisten bruker. Man speiler også ved å kopiere temaer å snakke om som narsissisten er opptatt av. Når man speiler, så opplever narsissisten å bli sett og hørt, og konfliktnivået reduseres.
 • Grensesetting overfor narsissisten kan være utfordrende. Dette fordi narsissisten kan oppleve det som kritikk når grenser settes, og vedkommende blir fornærmet og føler seg krenket.  Og da øker konfliktnivået. Men grensesetting er likevel nødvendig i møte med en grenseoverskridende narsissist. Så man må jobbe for å sette grenser på en måte som narsissisten kan tåle.
 • Skal det gjøres økonomiske avtaler med en narsissist, vær på vakt. Kvalitetssikre gjerne med en utenforstående før du undertegner. Dette for å unngå at du har blitt manipulert, lurt og løyet for.

Les også:Hvordan snakke med en narsissist

Foto: Ingunn