Ettervirkninger av psykisk vold

Idag vil jeg skrive litt om dette med ettervirkninger og etter-reaksjoner etter å ha vært utsatt for psykopati, narsissisme og psykisk vold. Det er jo veldig skadelig å bli utsatt for psykisk vold, og mange strever med omfattende ettervirkninger og etter-reaksjoner som gir store utfordringer både i arbeid og privat. Ettervirkninger av psykisk vold er et alvorlig helseproblem. Mange går i terapi og får traumebehandling etter å ha vært utsatt for den skadelige psykiske volden. Og det sier mye om omfanget og alvorlighetsgraden.

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.

Det er ikke én fasit på slike ettervirkninger og etter-reaksjoner etter psykopati, narsissisme og psykisk vold, og det gjør bildet mere komplekst. Men fellesnevneren er at man er skadet både følelsesmessig og tankemessig, og har mange ettervirkninger som det kreves mye innsats for å håndtere og reparere.

Her er noen eksempler på vanlige etter-reaksjoner:

 • angst og skvettenhet
 • skam
 • flashbacks
 • søvnproblemer
 • negativt tankekjør og skyldfølelse
 • konsentrasjons- og hukommelsesvansker, fortrengning
 • økt irritasjon og sinne
 • kroppslige plager som f eks ryggproblemer og hodepine
 • relasjonsutfordringer
 • vansker med nærhet og seksualitet
 • tristhet
 • økt behov for kontroll
 • nummenhet
 • strever med tillit
 • å føle tvil om hva som egentlig skjedde
 • utagering
 • isolasjon
 • ensomhet, følelse av å være helt alene

Jeg mener at ettervirkninger og etter-reaksjoner etter psykopati, narsissisme og psykisk vold, er et veldig alvorlig og viktig tema, og som må tas på alvor i helseapparatet og av behandlere.

Jeg har selv omfattende ettervirkninger og etter-reaksjoner etter mange år i et psykisk voldelig forhold. Og jeg erfarer at reparasjonsarbeidet mitt med disse ettervirkningene er en kontinuerlig prosess som pågår selv mange år etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet. Psykisk nedbryting, tvang, trusler, overgrep, forakt, krenkelser, løgner, ydmykelser og mobbing er ikke greit for den som blir utsatt for det. Det er det skrevet mye om og er alment kjent.

Les også: Psykisk vold i hjemmet er dramatisk

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Ettervirkninger av psykisk vold og løsninger

I boken min Vendepunkt, setter jeg ord på angsten jeg utviklet, og hvilke belastnings-skader jeg pådro meg da jeg var i et psykisk voldelig forhold. Jeg setter også ord på hvordan jeg tok tak og løste mine utfordringer da jeg kom meg ut av forholdet. Jeg gir også mange tips og råd til selvhjelp, basert på hva som fungerte veldig bra for meg i min vellykkete reparasjon.

Mange utvikler nok ulike strategier, bevisst og ubevisst, for å håndtere ettervirkninger og etter-reaksjoner, og slik var det også for meg. Jeg utviklet også mine strategier for håndtere og reparere egne ettervirkninger etter at jeg kom meg ut av det psykisk voldelige forholdet.

Jeg er en løsningsrettet person, som naturlig finner løsninger på utfordringer som jeg møter på min vei. Og slik løste jeg mine utfordringer med ettervirkninger og etter-reaksjoner:

 • Først og fremst AKSEPTERE ettervirkninger og etter-reaksjoner.
 • Sette ord på ettervirkningene.
 • Jeg fant så ulike LØSNINGER på mine ettervirkninger og etter-reaksjoner, og følte framdrift, mestring og reparasjon. Jeg fikk et mye bedre selvbilde når jeg fant løsninger på mine ettervirkninger.
 • Jeg mener altså at hvis du aksepterer ettervirkningene, og så finner løsninger på dine utfordringer med ettervirkninger og etter-reaksjoner, vil du oppleve mestring og framdrift, istedenfor å stå fast i det vonde.

Nå, noen år etter at jeg kom meg ut av det psykisk voldelige forholdet, kan jeg si at det var dette med å akseptere, sette ord på alt av belastningsskader og etter-reaksjoner, og så finne LØSNINGER, som var en svært viktig faktor til at jeg lyktes med reparasjonen min og føler meg frisk.

Her setter jeg ord på noen av mine ettervirkninger, og så gir jeg dere mine løsninger på disse:

Havnet i nye skadelige forhold

“Jeg erfarte bl.a. at jeg, etter å ha vært i et skadelig kjæresteforhold, var tilbøyelig til å havne i nye skadelige forhold. Helt til jeg stoppet opp og tok et valg om å være uten partner for en periode. Jeg ville heller prioritere gjenoppretting av stabilitet og ro for barna mine og meg. Jeg ville også prioritere å bygge meg selv opp igjen.

Etter min selvvalgte periode uten partner, ble løsningen å forsiktig våge på nytt. “

Spesiell adferd hos andre var krevende – relasjonsutfordringer

… “Jeg hadde lenge utfordringer med personer som uttrykte seg foraktfullt og nedlatende om andre. Dette skjedde fordi jeg selv var utsatt for dette ødeleggende i årene som jeg var i det skadelige forholdet. 

Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til dominerende og overtalende personer. Dette som en naturlig følge av mange vonde erfaringer med slik adferd i årene som forholdet varte.

Jeg hadde i tillegg store utfordringer med å forholde meg til personer som skaper drama og kaos rundt seg, som et resultat av mye vondt med dette i mange år.

Når jeg møtte personer med adferden som beskrevet ovenfor, ble alarmsystemet mitt aktivert. Det var som om hele meg ble satt i beredskap, og alle sanser våknet. Senskadene/ettervirkningene var åpenbare.

Løsningen på disse utfordringene ble å være selektiv med hvem jeg omgikk. Jeg ble nødt til å gjøre valg med hvilke personer jeg ønsket i livet mitt, og å velge bort de som ikke var bra for meg. Det var ikke alltid folk rundt meg forsto disse valgene som jeg gjorde, men det var nødvendig for meg for å ha framdrift med min egen reparasjon…”

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Les også: Manipulasjon i forhold

Store utfordringer med tillit og tilknytning

…”En av de store ettervirkningene mine etter mange vonde år med psykisk nedbryting, er problemer med tillit og tilknytning. Og dette kommer som et resultat av mange år med svik, overgrep, løgner, ydmykelser, lureri, trusler og ustabilitet. En av de store utfordringer mine etter bruddet, ble å våge å stole på andre igjen. Og spesielt på menn. For jeg hadde mistet tilliten til andre mennesker, og spesielt menn, etter årene med dette vonde levesettet og denne mannen. Jeg stolte ikke på noen lenger, og trodde ikke på ord som ble sagt.

Det var vondt for meg å ha det slik, og jeg strevet med denne ettervirkningen i flere år, før jeg forsiktig våget å stole på andre igjen. Og så gjøre nye og gode erfaringer med dette. 

Men vanskeligheter med tillit og tilknytning, og bli overbevist om at personer jeg var i kontakt med hadde gode hensikter overfor meg, er en av de store utfordringene i ettertid, og som det kreves veldig mye egeninnsats for å håndtere. 

Nøkkelen og løsningen her er altså å forsiktig og gradvis våge og stole andre på igjen, og så registrere de nye og gode erfaringene med dette…” 

Jeg utviklet angst

Jeg utviklet også angst i det psykisk voldelige forholdet. Og angsten fikk etterhvert et godt grep om meg, også selv etter at forholdet var over. Det var veldig mye jeg var redd for i veldig lang tid, og som reduserte livskvaliteten min. Jeg har skrevet et eget innlegg om dette vonde, og ikke minst om hvordan jeg kom meg ut av angsten:

Les her: Ettervirkning av psykisk vold – angst