Psykisk vold i media

Psykisk vold i media. Å få min kunnskap om psykisk vold ut i media, har vært min arbeidsplan gjennom hele 2020. Jeg har gjennom hele året fått publisert mange avisinnlegg med tema psykisk vold. Og her er mitt siste innlegg som sto på trykk 3.desember. Du kan lese alle innleggene under fanen “I media”.

“Du er ikke alene , vi er mange!

Psykisk vold er en del av voldsproblematikken. Psykisk vold er et alvorlig samfunnsproblem som foregår i alle samfunnslag, og begge kjønn er utsatt for dette skadelige. Dog er det allment kjent at flest kvinner er utsatt. Jeg har kontakt med både kvinner og menn som er utsatt for den skadelige psykiske volden, men overvekten er kvinner.

Å være i et psykisk voldelig forhold er traumatisk

Å være i et psykisk voldelig forhold, er traumatisk, og gir veldig mange ettervirkninger og etter-reaksjoner som det kreves mye innsats for å håndtere og reparere. Mange går i terapi og får traumebehandling i etterkant av å være utsatt for psykisk vold, og det sier mye om alvorlighetsgraden. 

Det er også veldig forvirrende og vondt å være i et psykisk voldelig forhold, fordi voldsutøver ofte er helt annerledes utenfor hjemmets fire vegger enn innenfor. Konsekvensen er da at den voldsutsatte er den eneste som ser sin voldsutøvers “sanne jeg”. Når den voldsutsatte så forteller omgivelsene sine, og hjelpeinstanser, om hvordan de har det og det de blir utsatt for, skjer det ofte at de ikke blir trodd, fordi voldsutøver viser fram en helt annen side ute i det offentlige rom. En slik giftig adferd er en del av den psykiske volden. 

Jeg blir kontaktet av mange voldsutsatte som ikke blir trodd

Jeg blir kontaktet av mange voldsutsatte som med fortvilelse sier at de opplever å ikke bli trodd i behandlingsapparatet, hos Barnevernet og Familievernkontorer. De forteller at de møter liten forståelse når de forteller om det de har vært, og blir, utsatt for. Og det gjør meg trist når jeg hører om dette. Det gjør meg også opprørt, når fortvilte voldsutsatte forteller meg at de ikke blir trodd i behandlingsapparatet, og i instanser som i utgangspunktet er der for å hjelpe og bistå.

Jeg har selv opplevd å ikke blir trodd og møtt med forståelse i behandlingsapparatet når jeg har fortalt om mine erfaringer med psykisk vold, og kan underskrive på at det er ekstremt skadelig det å ikke bli møtt med forståelse eller bli trodd når man forteller. Det er traumatisk, og gjør faktisk veldig stor skade.

Jeg har valgt å være åpen i media om psykisk vold

Jeg har tatt et valg med å være åpen om mine erfaringer med den skadelige psykiske volden. Jeg har hatt mange avisinnlegg på trykk i Tønsbergs Blad gjennom dette året der jeg har fortalt min historie. Takk til Tønsbergs Blad for at de bidrar til å sette søkelyset på dette alvorlige samfunnsproblemet. Tidligere i år tok også avisen kontakt med meg og ville gjøre et stort intervju, men min krenker saboterte dette intervjuet. Det kom derfor aldri på trykk. I 2019 utga jeg boken Vendepunkt hos forlagshuset Publica, der mye av min historie med den psykiske volden fortelles. Og jeg har bloggen www.mittvendepunkt.no om psykisk vold. Bloggen og boken henger sammen og utfyller hverandre. Bloggen har mange tusen sidevisninger hver måned, noe som vitner om stor interesse for det jeg formidler. Voldsutsatte forteller meg at de gråter når de leser min historie, og at jeg setter ord på deres erfaringer når jeg skriver om mine egne.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Jeg har egne erfaringer med psykisk vold, men er også fagperson gjennom min Nokut-godkjente høyskoleutdanning som psykoterapeut – Gestaltterapeut, i tillegg til annen utdanning. Det at jeg har egne erfaringer med psykisk vold, er min styrke som behandler, for jeg forstår hva dette handler om. 

Mange voldsutsatte takker meg

Mange voldsutsatte takker meg for åpenheten min, og at jeg setter ord på og konkretiserer dette skadelige, og mange sier at de ikke føler seg så alene når noen står frem og forteller. Men vit det, kjære leser, at åpenheten min koster og har en pris. Jeg har blitt utsatt for alvorlige trusler om å ødelegge meg som fagperson og terapipraksisen min, og det har vært kraftig mobbing og trakassering fra flere i kretsen rundt min krenker. Jeg har også opplevd taushet og manglende empati fra flere når jeg har delt min historie. 

Men tilbakemeldingene fra alle de voldsutsatte som jeg er i kontakt med, gir meg styrke og mot til å stå i åpenheten.  Støtten jeg får fra de som tror på meg og som lytter til meg, gir meg også styrke og mot.

Du er ikke alene, vi er mange!”

Les hele innlegget her:Du er ikke alene – vi er mange