Et forhold med trusler

Ja, hvordan er et forhold med trusler? Hvordan er det i et forhold med trusler? I dag vil jeg skrive litt om hvordan livet med trusler var for meg da jeg levde i et psykisk voldelig forhold. Trusler er ofte en del av volds-bildet når det foregår psykisk vold i forhold, og slik var det også for meg. 

Det å være i et forhold der trusler forekommer, å ha et liv med trusler, er veldig skadelig. Det at noen trenger å true en partner for å holde på makten og kontrollen i forholdet, er heller ikke greit eller snilt. Det at noen truer deg i ditt eget hjem, resulterer i traumer og store ettervirkninger.

Jeg levde med trusler i mange år

I årene som jeg levde i et psykisk voldelig forhold, var trusler en stor del av samlivet. Var jeg uenig med min eks i noe, eller sa ifra om ting som ikke var greit, var responsen alltid endeløse diskusjoner som ikke førte til noe konkret. Og truslene hans om å gjøre forholdet slutt. Jeg ble alltid forvirret og redd når jeg hørte de truende uttalelsene hans. Og jeg utviklet etter som tiden gikk, angst for disse truslene. Gjennom truslene sine, så hadde min eks makten og kontrollen over meg i mange år. Helt til den dagen da nok var nok, og jeg sa at jeg ikke orket mer og ville ut av forholdet.

I min debutbok Vendepunkt, gir jeg leserne kun en liten smakebit på, og sniktitt inn i livet med stadige trusler rettet mot meg, og om maktforholdet i relasjonen. Jeg sier dette:

…”De gjentagende og truende kommentarene, skampåføringen og mannens uforutsigbare, ustabile og forvirrende adferd med hyppige og store omstillinger og skifter, medførte at han hadde makten og kontrollen i vår relasjon…” 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold

Han gjorde alvor av truslene sine

En gang gjorde min eks alvor av truslene sine om å gjøre forholdet slutt. Og det skjedde da jeg ba om arbeidsro rundt meg fordi jeg var i innspurten på den avsluttende skriftlige eksamensoppgaven på gestaltterapeut-studiet. Dette likte ikke min eks at jeg ba om. Han ble veldig fornærmet over at jeg kunne si noe slikt, og gjorde alvor av truslene sine om å gjøre forholdet slutt. Hans valg av tidspunkt for brudd, var kort tid etter innleveringen av den skriftlige eksamensoppgaven. Og rett før jeg skulle i gang med mine avsluttende muntlige eksamener etterpå. Valg av tidspunkt for brudd var altså kynisk og velkalkulert, og helt uten empati for hva jeg sto midt i. At jeg samtidig rundet 50 år og planla stor feiring i den forbindelse, gjorde ikke saken bedre. 

Hans valg av tidspunkt for å gjøre alvor av truslene sine

Jeg fikk sjokk over tidspunktet som ble valgt for bruddet. Og jeg fikk sjokk over plutselig å bli utsatt for omfattende hets og fiendtlighet. Dette hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd om denne mannen. Overgangen fra å få støtte og hjelp med den skriftlige eksamensoppgaven, til helt plutselig å bli utsatt for omfattende fiendtlighet og hets, var sjokkartet. Fra å ha en samboer som sa at han elsket meg, og som hjalp og støttet meg, til helt plutselig å bli behandlet som søppel, var sjokkartet. Og det hele opplevdes som et overgrep. Jeg var psykisk helt nedkjørt over det som skjedde, og det midt i min viktige eksamenstid…. Og alt skjedde altså bare fordi jeg hadde ytret meg om at jeg hadde behov for arbeidsro ifm. ferdigstillelsen av den skriftlige eksamensoppgaven. 

At det valgte tidspunktet for brudd kom midt i eksamensperioden på våren og rett før mitt 50-års jubileum, ga meg ekstreme utfordringer på hjemmebane som måtte håndteres. Det var jo helt åpenbart at han ikke ønsket at jeg skulle lykkes med avslutningen av høyskolestudiet mitt. Han ønsket åpenbart ikke det, ved kynisk å planlegge brudd midt i denne krevende tiden. Det var også helt åpenbart at min 50-årsfeiring ikke skulle bli slik jeg ønsket det. Et dekkende ord for det hele, er sabotasje.

Jeg fikk altså sjokk for det valgte tidspunktet for bruddet. Og sjokket ble forsterket ved at han i forkant av bruddet, sa at vi skulle kjøpe nytt hus, og vi gikk på visninger sammen, samtidig som vi la ut huset vårt til salgs. I ettertid har jeg forstått at dette kun var for å lure meg. Alt var bare løgn.

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Jeg fortsatte etterpå et liv med trusler

Ikke lenger etter bruddet, kom han tilbake til meg som om ingenting hadde skjedd. Han ytret ingen anger eller beklaget, men oppførte seg istedenfor som snillheten selv. Jeg ble lurt, og trodde at han hadde forandret seg, og tok han tilbake….

Det tok ikke lang tid før mønsteret med trusler var gjenopprettet. Og det resulterte i voldsom angst og frykt hos meg når jeg hørte disse truslene på nytt, for nå visste jeg jo at han kunne gjøre alvor av truslene sine hvis jeg ikke oppførte meg slik han bestemte. 

Trusselbildet som jeg levde under etter at jeg tok han tilbake, var psykisk terror, og har satt veldig dype spor i meg i ettertid.

I ettertid har et slikt destruktivt levesett med stadige trusler rettet mot meg, resultert i store ettervirkninger. Konsekvensen er bl.a. et endret adferdsmønster hos meg. Fra å være en som gjerne uttalte egne meninger og hadde synspunkter, har jeg nå blitt ekstremt konfliktsky og holder ofte tilbake. Ettervirkningene og senskadene er åpenbare.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Les også: Ettervirkning av psykisk vold – angst