Å få hjelp på krisesenter

Det finnes hjelp å få på krisesenter! Blir du truet og er utsatt for psykisk vold, er det hjelp å få på krisesenter. De sitter på enorm kunnskap om psykisk vold.

Jeg fikk selv hjelp på krisesenter da jeg følte meg truet og ble utsatt for ekstrem mobbing, så dette vet jeg mye om. Jeg fikk hjelp på et krisesenter da jeg trengte det som mest. Det var fastlegen som anbefalte meg krisesenter da jeg fortalte hva jeg ble utsatt for.

I dag har jeg lyst til å skrive litt om min personlige erfaring med å få hjelp på et krisesenter. Jeg vil gjerne fortelle litt om mine svært gode erfaringer med å få hjelp på et krisesenter. Der ble jeg tatt i mot og møtt med varme og omsorg da jeg tok kontakt med dem. Jeg fikk den hjelpen og støtten som jeg hadde behov i en periode som var ekstremt utfordrende for meg. Jeg gikk til dag-samtaler hos dem i flere måneder, og deltok også i et gruppetilbud med andre voldsutsatte. Det var DER jeg knakk koden og forsto at det var psykisk vold jeg hadde levd med i mange år, og veien med reparasjon kunne begynne.

 

Jeg fikk hjelp på krisesenter etter anbefaling av fastlege

Jeg ble anbefalt av fastlege å ta kontakt med Krisesenteret. Jeg hadde nemlig oppsøkt fastlege etter  et sammenbrudd på grunn av massiv hets, fiendtlighet og mobbing rettet mot meg. Og fordi jeg følte meg truet. Da fastlegen anbefalte meg å kontakte krisesenteret forsto jeg ikke umiddelbart hvorfor jeg skulle dit, men i ettertid forstår jeg det.

Jeg tok kontakt med krisesenteret etter at jeg hadde vært hos fastlege, og ble ønsket varmt velkommen. Jeg gikk til dagsamtaler i flere måneder hos en svært dyktig miljøterapeut. Jeg fikk uvurderlig hjelp av dem da jeg var veldig redd og skjør. Hjelpen jeg fikk fra krisesenteret var uvurderlig, og jeg er glad for at jeg fulgte anbefalingen fra fastlege om å kontakte dem.

Jeg deltok i en samtalegruppe ved senteret i noen måneder, og jeg fikk altså i tillegg individuell oppfølging av en svært dyktig miljøterapeut. Jeg følte meg sett og forstått på en måte som ingen andre jeg var i kontakt med, så meg. Hjelpen jeg fikk var livsnødvendig for meg på dette tidspunktet. Jeg fikk også tilbud om overnatting på senteret når jeg følte meg truet. Det ga meg en trygghet å vite at jeg hadde et sted å reise til når jeg opplevde min eks for dominerende og truende.