Hvordan komme seg etter psykisk vold?

Hvordan komme seg etter psykisk vold? Hva kan man gjøre for å komme seg etter å ha vært utsatt for psykisk vold?

Det er mye man kan gjøre for å komme seg etter psykopati, narsissisme og psykisk vold. Men jeg mener at det viktigste er å erkjenne, å akseptere, det som har skjedd og det man har blitt utsatt for uten å ha skyldfølelse. Jeg mener dette er en av de viktigste faktorene for å repareres.

Det kan være vanskelige og utfordrende å akseptere, det å ta noe fullt og helt innover seg og akseptere at har skjedd, og denne prosessen kan ta lang tid. Det er helt normalt. 

Hvordan jeg kom meg etter psykisk vold

For meg var det en gradvis erkjennelse over hva jeg hadde blitt utsatt for, og som tok lang tid. Det var som om jeg gradvis forsto. Det var ikke slik at det var en voldsom aha-opplevelse og så var alt i orden. Det tok, blant annet, tid å forstå og komme ut av manipulasjonens jerngrep som jeg lenge sto fast i. Jeg hadde også lenge skyldfølelse, og tenkte tanker om dette. Jeg foraktet i tillegg meg selv veldig lenge. Før jeg forsto at denne forakten til meg selv, var et resultat etter mange år i et psykisk voldelig forhold med mye forakt rettet mot meg. Det var altså en overføring. Jeg hadde altså ubevisst overtatt forakten som jeg ble utsatt for, og foraktet meg selv. Da jeg kom ut av denne vonde følelsen med forakt, fikk jeg følelsen av å få livet i gave på nytt!

Og når jeg omsider kom ut av dette vonde, og jeg forsto, så skulle alle inntrykk med dette bearbeides. Dette brukte jeg også lang tid på. Jeg har gått veldig mange turer i stillhet for å bearbeide alt det vonde.

Sett i ettertid, etter å ha fått mye på avstand, var det riktig for meg å bruke mye tid på reparasjonen og bearbeidingen. Det har gitt meg et fundament, og jeg står trygt i meg selv igjen. Slik jeg var tidligere.

Les også: Hva er psykologisk overføring?

Metode for å komme seg etter psykisk vold

Metoden er altså å akseptere og være ærlig mot seg selv, og sette ord på det. For å kunne forstå og akseptere, valgte jeg å sette ord på alt som skjedde, ved å skrive om det. For andre, kan det være å gå til en behandler som er den beste løsningen.

Det har vært tidkrevende, men resultatet er kunnskap og økt selvinnsikt. Ved å skrive om det som hadde skjedd, ble jeg ærlig mot meg selv og det som hadde skjedd med meg. Denne ærligheten ble også en viktig faktor til reparasjon.

Jeg har også satt ord på alle belastnings-skadene jeg pådro meg i det skadelige forholdet (i boken min Vendepunkt). Jeg har også satt ord på alle ettervirkningene mine. Og det var, blant annet, da jeg hadde satt ord på alle disse ettervirkningene, at jeg forsto omfanget, og hvor skadelig det hadde vært for meg å være i et forhold med psykisk vold. I tillegg satte jeg meg mål om å skulle bli reparert, og gjorde det som var nødvendig for meg for å komme dit. Det at jeg satte meg mål, var også en viktig faktor til rask reparasjon, og at jeg nå føler meg frisk.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Oppsummert hvordan komme seg etter psykisk vold:

 • Aksepter det som har skjedd.
 • Bruk tiden du trenger for å bearbeide alle inntrykk. Gå gjerne turer for å bearbeide. Fysisk aktivitet er bra for psykisk helse.
 • Ikke isoler deg, men ha kontakt med familie og venner.
 • Sett ord på det som har skjedd, enten ved å skrive, eller snakke om det hos en behandler som har kompetanse på psykisk vold.
 • Vær ærlig mot deg selv.
 • Les deg opp på fakta du trenger for å forstå.
 • Aksepter at du har ettervirkninger.
 • Ha oppmerksomheten hos deg selv og det DU trenger for å repareres.
 • Sett deg mål om å skulle bli reparert, og gjør det som er nødvendig for deg underveis.
 • Ha blikket rettet fremover.
 • Ta tiden til hjelp og vær tålmodig <3