Vendepunktet – utdrag fra boken

Hva er et vendepunkt? Hva skjer når man opplever vendepunktet? Hvordan oppleves det?

Ja, hva er et vendepunkt? Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen er uunngåelig, når det ikke er en vei tilbake. 

Mitt vendepunkt kan beskrives som en alvorlig hendelse, men samtidig noe fint som skjedde. Det var også en hendelse der jeg fikk virkelig tak i hva som er det viktigste i mitt liv, nemlig barna mine. Mitt vendepunkt oppsto da jeg var i en situasjon der jeg hadde tanker om å ta mitt eget liv på grunn av ekstrem mobbing, massiv hets og fiendtlighet fra mannen jeg hadde levd med i mange år.

Jeg var så nedbrutt av alt som skjedde rundt meg, og de verbale angrepene som kom, at jeg ikke maktet å ta i mot mere av alt dette vonde som kom fra han. Det var jo ikke første gang at jeg ble utsatt for dette vonde, og jeg var utrolig lei meg for alt som skjedde. Jeg var svært langt nede psykisk, og følte at jeg var kommet til et punkt der jeg ikke tålte mer av hetsen og fiendtligheten jeg ble utsatt for. Vendepunktet mitt var da jeg følte at noe endret seg i meg ift. dette, og at noe snudde og tok en annen retning.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Vendepunktet – bokutdrag

“…. Og med ett vet jeg at jeg ikke vil forlate dem. Jeg er mammaen deres, og jeg er en av klippene i livet deres. Jeg vil ikke påføre dem mere lidelse enn de allerede er blitt påført av galskapen til mannen.

Jeg tenker tanken at hvis jeg gjør slutt på livet mitt nå, så har han lykkes med å ødelegge alt.

Og jeg bestemmer meg for at jeg vil reise meg igjen, og jeg skal sloss for oss! Jeg vil sloss for å få tilbake verdigheten; jeg skal ta tilbake verdigheten som ble tatt fra oss….”

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold