Jeg tok en omstart – utdrag fra boken

Etter at jeg kom ut av det psykisk voldelige forholdet, befant jeg meg i en situasjon der jeg tok en omstart. Hva menes med det at jeg tok en omstart? Hva gjorde jeg da jeg tok en omstart?

Etter bruddet, var jeg i en situasjon der jeg følte at det ikke lenger fungerte med slik jeg var og hvordan jeg hadde det, og at noe nytt måtte skje. Jeg følte at jeg måtte ta tak i meg selv og starte på nytt med alt. At jeg rett og slett måtte starte på nytt. Jeg følte at for å finne tilbake til meg selv og den jeg var tidligere, så måtte jeg ta skikkelige grep med meg selv, og å gjøre konkrete handlinger for å komme dit. Med omstarten tok jeg altså bevisste valg og beslutninger om hvordan jeg ville at livet mitt skulle bli, og hvordan jeg ville ha det.

I boken min Vendepunkt sier jeg dette om min omstart:

“Etter år med løgn, skampåføring og ydmykelser, negativitet, forakt og mobbing rettet mot meg, og det ekstremt kaotiske og ustabile levesettet med mannen, var jeg traumatisert.

Jeg var splittet, ødelagt og i totalt indre kaos, og satt tilbake med opplevelsen av å være kastet rundt i en sentrifuge over lang tid uten stans. Jeg var svimmel og hadde mistet balansen, retningen og meningen med livet mitt.

Jeg var blitt et vandrende indre kaos. Jeg hadde mistet meg selv.

Og jeg måtte rett og slett gjøre en omstart. Med denne omstarten, tok jeg en bevisst beslutning, et bevisst valg, om å finne tilbake til meg selv igjen, å finne tilbake til meg selv og et liv med stabilitet, mening og en retning. Livet mitt, slik jeg levde det før jeg traff og etablerte en relasjon med denne mannen.

Jeg tok altså et bevisst valg om å finne tilbake til den humørfylte, selvstendige og livsglade kvinnen jeg var, og livet jeg hadde tidligere...”