Mange i vonde parforhold forteller at boken hjelper

Mange som har vært i vonde parforhold forteller at boken hjelper dem. Mange som har vært i vonde parforhold forteller meg at at det hjelper dem å lese boken min Vendepunkt. De forteller meg at det hjelper dem å lese hva jeg gjorde, og hvordan jeg løste mine utfordringer. De forteller også at boken hjelper dem til å ta gode valg for seg.

Hjelp og støtte for de i vonde parforhold

Mange som har kjøpt boken min Vendepunkt, forteller om sine erfaringer i vonde parforhold. De forteller at de bruker boken som hjelp og støtte i reparasjonen de gjennomgår, etter at disse vonde parforholdene har tatt slutt. Mange som har kjøpt boken Vendepunkt, forteller at de har nytte av å lese den, og at den hjelper dem. De forteller også at etter å ha lest hva jeg har gjort og hvilke løsninger jeg valgte i min vellykkete reparasjon, så motiverer og inspirerer dette dem.

Dette er også ønsket mitt med boka, at de som leser den, skal bli motivert og inspirert til å ta valg og å finne egne løsninger. Kanskje de til og med selv gjennomlever et personlig vendepunkt, etter å ha lest om mitt vendepunkt.

Målgruppene for boken

Jeg tenker at det er mange som er innenfor målgruppen til boken Vendepunkt, og som kan ha nytte av å lese den.  

Mest av alt, så tenker jeg at boken er interessant for de som har vært eller er i vonde parforhold der de er utsatt for psykisk vold og mobbing, fordi den er løsningsorientert og inneholder mange råd og tips. 

Boken er i tillegg interessant for de som ønsker å få kunnskap om psykisk vold og mobbing i parforhold. Ved å lese boken kan man få et bilde av hvor skadelig det kan være å bli utsatt for slikt.

Boken er også  interessant for fagpersoner som har oppfølging av pasienter og klienter. Ved å lese boken får man vite mer om spesielt psykisk vold. Jeg tenker også at boken er interessant for Krisesentre og Familievernkontorer.