Mange i vonde parforhold forteller at boken hjelper

Mange som har vært i vonde parforhold, forteller at boken min Vendepunkt hjelper dem på deres vei til reparasjon. De forteller meg at det hjelper dem å lese hva jeg gjorde, og hvordan jeg løste mine utfordringer. De forteller også at boken hjelper dem med det å ta gode valg for seg.

Hjelp og støtte for de i vonde parforhold

Mange som har kjøpt boken min Vendepunkt, forteller om sine erfaringer i vonde parforhold. De forteller at de bruker boken som hjelp og støtte i reparasjonen de gjennomgår, etter at disse vonde parforholdene har tatt slutt. Mange som har kjøpt boken Vendepunkt, forteller meg også at de har nytte av å lese den, og at den hjelper dem. De forteller at etter å ha lest hva jeg har gjort og hvilke løsninger jeg valgte i min vellykkete reparasjon, så motiverer og inspirerer dette dem.

Dette er også ønsket mitt med boka; at de som leser den, skal bli motivert og inspirert til å ta valg og å finne egne løsninger på utfordringer de står i. Kanskje de til og med selv gjennomlever et personlig vendepunkt, etter å ha lest om mitt vendepunkt.

Målgruppene for boken

Jeg tenker at det er mange som er innenfor målgruppen til boken Vendepunkt, og som kan ha nytte av å lese den.  

Mest av alt, så tenker jeg at boken er interessant for de som har vært, eller er, i vonde parforhold der de er utsatt for psykisk vold og mobbing. Dette fordi den er lettlest, løsningsorientert, og inneholder mange forslag til hjelpemidler, råd og tips basert på hva som fungerte for meg i min vellykkete rehabillitering. 

Boken er i tillegg interessant for de som ønsker kunnskap om psykisk vold og mobbing i parforhold. Ved å lese boken, får man et godt innblikk i hvor skadelig det kan være å bli utsatt for slikt, da jeg setter ord på ulike belastningsskader som skjer når man utsettes for dette skadelige.