Vendepunktet – utdrag fra boken

Hva er et vendepunkt? Hva skjer når man opplever et vendepunkt? Hvordan oppleves det?

Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen er uunngåelig, når det ikke er en vei tilbake. 

Mitt vendepunkt skjedde da jeg sto i en situasjon der jeg vurderte å ta mitt eget liv på grunn av nok en periode med massiv hets og fiendtlighet fra mannen jeg hadde levd med i mange år, og jeg var så nedbrutt at jeg ikke maktet å ta i mot mere av alt dette vonde som kom fra han. Jeg var langt nede psykisk, og følte at jeg ikke tålte mer av hetsen og fiendtligheten som jeg ble utsatt for. Vendepunktet mitt var da jeg følte at noe endret seg i meg ift. dette, og at noe snudde:

“…. Og med ett vet jeg at jeg ikke vil forlate dem. Jeg er mammaen deres, og jeg er en av klippene i livet deres. Jeg vil ikke påføre dem mere lidelse enn de allerede er blitt påført av galskapen til mannen.

Jeg tenker tanken at hvis jeg gjør slutt på livet mitt nå, så har han lykkes med å ødelegge alt.

Og jeg bestemmer meg for at jeg vil reise meg igjen, og jeg skal sloss for oss! Jeg vil sloss for å få tilbake verdigheten; jeg skal ta tilbake verdigheten som ble tatt fra oss….”