Psykisk vold i forhold og likestilling

Psykisk vold i forhold og likestilling. I dag er det den Internasjonale kvinnedagen, og det har resultert i noen refleksjoner hos meg rundt psykisk vold i forhold og likestilling.

For noen dager siden publiserte jeg et veldig personlig innlegg om mangel på likeverd i forhold med psykisk vold. Og i dag blir det nok et veldig personlig innlegg om likestilling. Eller sagt på en annen måte; mangel på likestilling i forhold med psykisk vold. 

Les også: Psykisk vold i forhold og likeverd

Fasadeliv med likestilling i forhold med psykisk vold

Det var et voldsomt fasadeliv jeg levde da jeg var i et psykisk voldelig forhold, der det ble vist fram en perfekt fasade og likestilling. 

Og selv om min eks vasket vinduer, støvsuget huset, hjalp til på kjøkkenet når vi hadde gjester, og laget mat til meg når jeg kom fra skolesamlinger, var det ikke likestilling i dette forholdet. Utad kunne det selvfølgelig se ut som at det var full likestilling hjemme hos oss når han gjorde slike ting, og at han var snillheten selv. Men det var bare en bløff. Bak dette flotte fasadelivet som ble vist fram, var det helt annerledes. Dobbeltlivet jeg levde, var ekstremt forvirrende, og har satt dype spor hos meg i ettertid. Det var psykisk terror.

Jeg forsøkte å få plass til det som var viktig for meg i et forhold med psykisk vold

Jeg tok altså flere høyskoleutdanninger i årene som jeg var i et konfliktfylt forhold. I løpet av disse utdanningene var det mye fokus på bevisstgjøring. Og min personlige reise med dette, var å begynne å kjenne etter og å bli klar over hva som var viktig for meg, og så forsøke å legge til rette for dette i det virkelige livet utenfor utdannings-institusjonen. 

Min eks var positiv da jeg begynte på disse høyskoleutdanningene, men jeg ble ikke støttet i bevisstgjøringen jeg gjennomgikk underveis i studiene. Denne dobbeltheten med at han var positiv, og så mislikte bevisstgjøringen min, var ekstremt utfordrende for meg å håndtere. Og resulterte i mye forvirring, for jeg visste jo aldri om hvem av disse personlighetene jeg forholdt meg til.

Jeg forsøkte altså å få plass til det som var viktig for meg i det vanskelige og konfliktfylte forholdet, men opplevde dette som svært utfordrende. Det føltes som å kjempe en voldsom kamp hver eneste gang. En likestillingskamp. Det ble alltid vonde og endeløse diskusjoner mellom oss og kaotiske tilstander når jeg gjorde disse forsøkene. 

Det var ikke likestilling i forhold med psykisk vold

Jeg forsto aldri hvorfor det ble slik når jeg forsøkte å få plass til det som var viktig for meg i forholdet. Særlig fordi min eks selv argumenterte kraftig for, og nærmest overtalte og tvang meg til å være med på alt som var viktig for han. Og jeg ble forvirret. Hvorfor skulle det som var viktig for HAN, få plass, og ikke det som var viktig for MEG? Det var ingen logikk i det. Hvorfor var vi ikke likestilte med det? Hvorfor var det ikke likestilling med dette viktige?

I årene som jeg var i dette vonde forholdet, så opplevde jeg at når jeg fortalte hva jeg trengte, hva jeg hadde behov for i forholdet, ble jeg møtt med en slags foraktfull fordømmelse. Som om det var noe galt med meg som våget å si noe slikt. Eller jeg ble ignorert. 

Og når jeg ble møtt på denne negative måten i mitt eget hjem og av mannen som sa at han elsket meg, ble jeg forvirret. Og hjemmet føltes etterhvert som et fengsel der jeg var uvesentlig, og at min verden var uviktig. 

Les også: Et dysfunksjonelt forhold

Jeg begynte å tro at min verden var feil

Og jeg fikk som et resultat av alt dette negative, en opplevelse av at alt det som var viktig for meg, var helt feil. Jeg begynte å tro at min verden var feil, og at det som betydde mye for meg var uvesentlig og ikke viktig. Og jeg sluttet etterhvert med mye som var viktig for meg.

Les også: Manipulasjon i forhold

Jeg sluttet for eksempel med det hverdagslige som å se på vintersport-sendingene på tv i helgene, på grunn av tausheten og den dårlige stemningen som oppsto fordi min eks ikke var interessert. Jeg sluttet også å se på favorittprogrammet mitt “71 grader Nord” fordi han så tydelig var uinteressert i dette.

Les også: Makt og kontroll i forhold

Nå lever jeg et godt liv med det som er viktig for meg

Etter at jeg kom meg ut av dette destruktive forholdet, og det mørkeste kapitlet i mitt liv, lever jeg et fritt og godt liv igjen. Slik jeg levde før jeg dessverre etablerte en relasjon med min eks. Nå nyter jeg bl.a. å se på vintersport-sendingene på tv igjen og favorittprogrammet mitt. Jeg omgir meg også med personer som vil meg vel, og som ikke motarbeider meg når jeg gjør det som er viktig for meg. 

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.

Foto: Ingunn