Hva er narsissistisk raseri?

Hva er narsissistisk raseri? Hvordan forklares narsissistisk raseri?

Narsissistisk raseri kjennetegnes ved et sterk sinne som utløses fordi personen føler at selvoppfatningen skades og krenkes. Det handler om et dyptliggende sinne, som blir sittende fast, selv lenge etter at vedkommende har følt at selvoppfatningen har blitt skadet og krenket.

Forklaring på narsissistisk raseri

Store Norske Leksikon sier dette:

…Med begrepet narsissistisk raseri menes det et sterkt (og ofte ukontrollert) sinne som kan bryte frem når en person føler at hans selvbilde og selvoppfatning trues eller skades. Med narsissistiske krenkelser siktes det til de hendelser, ord eller utsagn som personen opplever som krenkende for selvfølelsen, og som dermed utløser et narsissistisk raseri.

Forøkt grad av narsissisme øker risikoen for utvikling av depressive symptomer hvis personen opplever krenkelser og (følelsesmessige) tap. Ved alvorlige former for narsissisme vil personen heller ikke være i stand til å bære (kjenne på) depresjon, fordi dette blir totalt uforenlig med egenoppfattelse og selvnytelse. I stedet møtes krenkelser og tap med sinne overfor andre, som tillegges all skyld og som tilskrives onde og uhederlige motiver for sin atferd og handlinger. Hos noen kan det narsissistiske raseriet bli så massivt at projeksjonen antar psykotiskedimensjoner, for eksempel forestillinger om komplott (paranoid psykose)…

Jeg har vært utsatt for narsissistisk raseri

Jeg har vært utsatt for narsissistisk raseri, og vet dermed mye om dette skadelige.

Jeg har vært utsatt for flere ukontrollerte og voldsomme raseriutbrudd fra noen. Og dette har skjedd fordi selvoppfatningen hos vedkommende har blitt skadet av noe jeg helt uforvarende har sagt. Jeg har forstått i ettertid, at disse voldsomme raseriutbruddene, og dette sterke sinne som ble vist fram overfor meg, er narsissistisk sinne. Rett og slett fordi det ikke har vært mulig med konfliktløsing i ettertid. Mine beklagelser har heller ikke ført fram. Det vitner om en unormal form for opplevd krenkelse. Det vitner om en type sinne og raseri som er annerledes enn det som anses som normalt.

Men jeg har også blitt utsatt for et sterkt og langvarig sinne av personer som har fått selvoppfatningen så krenket at de er veldig sinte på meg. Dette unormalt sterke sinne for opplevd krenkelse, tar ikke slutt. Det fortsetter og fortsetter, uten at det stopper. Noens selvoppfatning har blitt så krenket av noe jeg antagelig har sagt eller gjort. Og som medfører et unormalt sterkt og hevnaktig sinne rettet mot meg. Og som altså aldri tar slutt. Personene som har dette sterke sinne mot meg, har ikke tatt i mot mine invitasjoner til konfliktløsing, ei heller mine beklagelser. 

Les også: Hva er narsissisme?

Hvordan har det påvirket meg?

Det skal innrømmes at jeg ble sjokkert og skremt de gangene jeg ble utsatt for ukontrollert narsissistisk raseri. Særlig den første episoden, da jeg ble utsatt for et ukontrollert og voldsomt raseriutbrudd uten at jeg egentlig forsto hva som utløste det. Det var hinsides all normalitet. Det var så annerledes, og som virkelig sjokkerte og skremte meg. Jeg forsto ikke der og da at det var narsissistisk raseri jeg ble utsatt for. Den kunnskapen har jeg tilegnet meg etterpå. 

Det langvarige, hevnaktige og dyptliggende sinne som noen så tydelig har overfor meg, påvirker meg ikke lenger i like stor grad som det gjorde tidligere. Det påvirket meg tidligere, og resulterte altså i mange initiativ fra meg på konfliktløsing. Og i tillegg har jeg framsatt beklagelser som ikke førte frem. Men nå bryr jeg meg ikke lenger om det. Konfliktløsingen som jeg stadig forsøkte på tidligere, var mislykket, og det har jeg akseptert.

Nå lever jeg helt fint med dette at noen har et veldig sterkt og hevnaktig sinne mot meg som ikke tar slutt, og at de stadig finner måter å straffe meg på. Jeg har opparbeidet meg kunnskapen jeg trenger for å kunne forstå og håndtere dette, og det påvirker meg derfor ikke lenger slik det gjorde tidligere.

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.