Hva er psykisk vold?

Hva er psykisk vold? Hvordan beskrives egentlig psykisk vold? Hvordan er det å bli utsatt for dette skadelige? 

Jeg har lenge tenkt på å skrive et eget innlegg om hva psykisk vold er. I dette innlegget har jeg trukket fram noen aktører og det de sier om psykisk vold. Vil du vite mer om hva vold er, anbefaler jeg deg å se under fanen “Hva er vold”, for der ligger det mye viktig informasjon og lenker som jeg har samlet.

Hva er psykisk vold?

Dette sier Dinutvei.no – Nasjonal veiviser for vold og overgrep: 

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

Helsenorge.no sier følgende på sin side: 

Vold kan være

  • psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser 

Stiftelsen Alternativ til Vold, sier dette på sin side:

Psykisk vold

Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre. Eksempler på psykisk vold er:

  • Direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate den andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den kan være sammen med, utagerende sjalusi, ignorere og avvise den andres følelser m.m.

Psykisk vold skader selvbildet vårt. Å bli utsatt for psykisk vold er vondt og leder ofte til en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist. Psykisk vold over tid leder også ofte til at man flytter grensen for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Latent vold

Mens den som utøver vold (fysisk, materiell, seksuell) opplever volden som enkeltstående hendelser, forteller de som utsettes at volden er med dem hele tiden, i kraft av dens mulighet. Den latente volden kan lett utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen for de som utsettes. Risikoen for ny vold vil kunne styre mye av det den utsatte gjør og atferden blir strategisk for å unngå ny vold. Den latente volden er ikke kun våre bevisste forventninger om ny vold – også kroppen husker tidligere vold og automatiske reaksjoner kan sette kroppen i beredskap ved det minste tegn på fare for ny vold.

Psykisk vold er verbale overfall og kontroll

Psykisk vold handler altså om verbale overfall som krenker og skader. Ord og stemmebruk som skremmer og truer. Foraktfulle setninger og nedlatende toneleie. Og i tillegg dårlig stemning som gjør at man konstant går “på tå hev” av frykt for å si eller gjøre noe som kan utløse noe. Det handler også om tvang og kontroll, som kan få deg til å gjøre ting du egentlig ikke vil, eller å slutte å gjøre det du vil. 

Og så handler det om hva som skjer med deg når dette utøves; man kryper eksempelvis litt sammen når vonde og slemme ord blir sagt, man blir redd når man hører skremsler og truende uttalelser, man skammer seg når man blir krenket og ydmyket, og man føler seg lite verdt når kritikk, nedlatenhet og negative ord og setninger stadig blir rettet mot en. 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Selvbildet ødelegges når man blir utsatt for psykisk vold 

Når man blir nedgradert, mobbet, ydmyket, krenket, truet, snakket stygt og foraktfullt til, så ødelegges selvbildet, og man ender opp med å skamme seg og føle seg lite verdt. Egne personlige grenser viskes ut, og man vet etterhvert ikke lenger hva som er greit eller ikke greit. Man mister seg selv. Mange holder antagelig tilbake og ikke forteller omgivelsene sine om hvordan man har det og hva man blir utsatt for, fordi man skammer seg og syns det er vanskelig å snakke om. Mange holder antagelig også tilbake fordi de er redde for konsekvensene hvis de forteller.

Les også: Skam i parforhold