Psykisk vold er et folkehelseproblem

Psykisk vold er et folkehelseproblem, og det skjer mye av det. Psykisk vold i parforhold, slik som nedbryting, nedgradering, ydmykelser, trusler og trakasseringer, skjer. Psykisk vold i parforhold er ett av voldens mange ansikter, og det skjer dessverre mye av det. Psykisk vold er et folkehelseproblem og et samfunnsproblem. Så mine erfaringer med dette skadelige, er ikke unike. Psykisk vold i parforhold er skadelig å bli utsatt for, og skadeomfanget kan bli omfattende.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Noen jeg kjenner fornekter hva psykisk vold er

Noen jeg kjenner, fornekter fortsatt det jeg har fortalt at jeg ble utsatt for, og avviser meg. De tror ikke på at psykisk vold skjer, og det jeg forteller om det. De tror ikke på meg. De tror altså ikke på dette folkehelseproblemet. Mitt inntrykk er at disse ikke tror på, og tar til seg, det jeg har fortalt at skjedde med meg og det jeg ble utsatt for, og hvor skadelig det har vært for meg.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Og jeg kan forstå dem. Psykisk vold kan være vanskelig å ta innover seg, forstå og akseptere at foregår, hvis man har lite kunnskap. Og da er det enkelt å velge og fornekte alt, framfor å tro på det som blir sagt at skjer. 

Å fornekte noe framfor å tro på og akseptere det som er, tenker jeg at kan være en kreativ tilpasning. Jeg tenker videre at så lenge man er i fornektelsen, så kan ikke endring skje. Jeg tenker at når man tar til seg og aksepterer det som er, framfor å fornekte, så kan noe nytt skje.

Dette kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer med dette. Så lenge jeg skjøv til side, distanserte meg fra, og fornektet alt det vonde og slemme som jeg ble utsatt for i det skadelige forholdet, og istedenfor fløt med i mannens stadige bortforklaringer og avledninger for alt, så skjedde det ingen verdens ting. Men så snart jeg kjente godt etter, og virkelig tok innover meg alt sammen, dette unike øyeblikket av erkjennelse av alt, så følte jeg at noe endret seg i meg. Og jeg fikk følelsen av å ha valg. Velge å tie om det, eller velge å snakke høyt om det. Jeg har valgt å snakke høyt om det.