Ettervirkninger av psykisk vold

Ettervirkninger av psykisk vold er et omfattende helseproblem. Og idag vil jeg derfor si litt om ettervirkninger og sen-reaksjoner etter å ha vært utsatt for psykopati, narsissisme og psykisk vold. Det er nemlig veldig skadelig å bli utsatt for slik psykisk vold, og mange strever med omfattende ettervirkninger og senskader som gir store utfordringer både i arbeid og privat. Mange går også i terapi og får traumebehandling etter å ha vært utsatt for den skadelige psykisk volden.

Det er ikke én fasit på slike ettervirkninger og senskader etter psykisk vold, og det gjør bildet mere komplekst. Men fellesnevneren er at man er skadet, og har mange ettervirkninger som det kreves mye innsats for å reparere.

Her er noen eksempler på vanlige etter-reaksjoner:

angst og skvettenhet

skam

flashbacks

søvnproblemer

negativt tankekjør og skyldfølelse

konsentrasjons- og hukommelsesvansker, fortrengning

økt irritasjon og sinne

kroppslige plager som f eks ryggproblemer og hodepine

relasjonsutfordringer

vansker med nærhet og seksualitet

tristhet

økt behov for kontroll

nummenhet

strever med tillit

å føle tvil om hva som egentlig skjedde

utagering

isolasjon

ensomhet, følelse av å være helt alene

Jeg mener at ettervirkninger og senskader etter psykopati, narsissisme og psykisk vold, er et veldig alvorlig og viktig tema, og som må tas på alvor i helseapparatet og av behandlere.

Jeg har selv omfattende ettervirkninger og senskader etter mange år i et psykisk voldelig forhold. Og jeg erfarer at reparasjonsarbeidet mitt med disse ettervirkningene er en kontinuerlig prosess som pågår selv mange år etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet. Psykisk nedbryting, tvang, trusler, overgrep, forakt, krenkelser, ydmykelser og mobbing er ikke greit for den som blir utsatt for det. Det er det skrevet mye om og er alment kjent.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Ettervirkninger av psykisk vold og løsninger

I boken min Vendepunkt, setter jeg ord på hvilke skader jeg hadde etter mange år i et psykisk voldelig forhold. Jeg setter også ord på hvordan jeg tok tak og løste mine utfordringer da jeg kom meg ut av forholdet. Jeg gir også mange tips og råd, med hva som fungerte veldig bra for meg i min vellykkete reparasjon.

Jeg skriver for tiden på manus til bok nr 2 om psykisk vold i parforhold. Jeg mener at det er svært viktig å få fram dette med senskader og ettervirkninger, og har derfor viet et eget kapittel til dette temaet i manuset. Og ikke minst til hvilke LØSNINGER som finnes på ulike ettervirkninger. Jeg mener det er viktig å finne løsninger på slike utfordringer, for ikke å bli stående fast i dette vonde, men heller føle fremdrift og reparasjon. Jeg mener at man skal forsøke å finne løsninger på ulike ettervirkninger man har, slik at man kanskje kjenner mer på mestring og kontroll over seg selv igjen, enn bare å gå i ring med det vonde. Det var dette med å finne LØSNINGER, som var en svært viktig faktor til at jeg lyktes med reparasjonen min.

Det blir for mye å gjengi alt jeg har skrevet om ettervirkninger og løsninger. Men her gir jeg dere en liten sniktitt inn på hva jeg foreløpig har skrevet, og gir noen få eksempler på hva jeg mener om dette med å finne løsninger:

Havnet i nye skadelige forhold

“Jeg erfarte bl.a. at jeg, etter å ha vært i et skadelig kjæresteforhold, var tilbøyelig til å havne i nye skadelige forhold. Helt til jeg stoppet opp og tok et valg om å være uten partner for en periode. Jeg ville heller prioritere gjenoppretting av stabilitet og ro for barna mine og meg. Jeg ville også prioritere å bygge meg selv opp igjen.

Etter min selvvalgte periode uten partner, ble løsningen å forsiktig våge på nytt. “

Spesiell adferd hos andre var krevende – relasjonsutfordringer

… “Jeg hadde lenge utfordringer med personer som uttrykte seg foraktfullt og nedlatende om andre. Dette skjedde fordi jeg selv var utsatt for dette ødeleggende i årene som jeg var i det skadelige forholdet. 

Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til dominerende og overtalende personer. Dette som en naturlig følge av mange vonde erfaringer med slik adferd i årene som forholdet varte.

Jeg hadde i tillegg store utfordringer med å forholde meg til personer som skaper drama og kaos rundt seg, som et resultat av mye vondt med dette i mange år.

Når jeg møtte personer med adferden som beskrevet ovenfor, ble alarmsystemet mitt aktivert. Det var som om hele meg ble satt i beredskap, og alle sanser våknet. Senskadene/ettervirkningene var åpenbare.

Løsningen på disse utfordringene ble å være selektiv med hvem jeg omgikk. Jeg ble nødt til å gjøre valg med hvilke personer jeg ønsket i livet mitt, og å velge bort de som ikke var bra for meg. Det var ikke alltid folk rundt meg forsto disse valgene som jeg gjorde, men det var nødvendig for meg for å ha framdrift med min egen reparasjon…”

Store utfordringer med tillit og tilknytning

…”En av de store ettervirkningene mine etter mange vonde år med psykisk nedbryting, er problemer med tillit og tilknytning. Og dette kommer som et resultat av mange år med svik, overgrep, løgner, ydmykelser, lureri, trusler og ustabilitet. En av de store utfordringer mine etter bruddet, ble å våge å stole på andre igjen. Og spesielt på menn. For jeg hadde mistet tilliten til andre mennesker, og spesielt menn, etter årene med dette vonde levesettet og denne mannen. Jeg stolte ikke på noen lenger, og trodde ikke på ord som ble sagt.

Det var vondt for meg å ha det slik, og jeg strevet med denne ettervirkningen i flere år, før jeg forsiktig våget å stole på andre igjen. Og så gjøre nye og gode erfaringer med dette. 

Men vanskeligheter med tillit og tilknytning, og bli overbevist om at personer jeg var i kontakt med hadde gode hensikter overfor meg, er en av de store utfordringene i ettertid, og som det kreves veldig mye egeninnsats for å håndtere. 

Nøkkelen og løsningen her er altså å forsiktig våge og stole andre på igjen, og så registere de nye og gode erfaringene med dette…” 

Jeg utviklet angst

Jeg utviklet også angst i det psykisk voldelige forholdet, og angsten fikk etterhvert et godt grep om meg, også selv etter at forholdet var over. Det var mye jeg var redd for i veldig lang tid. Her er et eget innlegg med hva jeg har skrevet om dette vonde, og hvordan jeg kom meg ut av angsten:

Les her: Psykisk vold og angst