Det var god terapi for meg å skrive

Det var god terapi å skrive da det psykisk voldelige forholdet var over. Det var god terapi å sette ord på og konkretisere alt det vonde jeg hadde vært igjennom og opplevd. Det var god terapi for meg å bearbeide alle vonde hendelser og episoder som hadde skjedd, ved å skrive om dem.

Det var god terapi å skrive dagboknotater

Etter at jeg kom ut av det psykisk voldelige forholdet for noen år siden, var det god terapi å skrive dagboknotater. I det traumatiske og svært kaotiske bruddet som skjedde, fant jeg også trøst i å skrive. Slik var det også gjennom hele den vonde bruddfasen til hus og hytte var solgt, tømt og overdratt til nye eiere. Det var trøst i å skrive.

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold

Det var svært tidkrevende å skrive dagboknotater. I ettertid er jeg likevel glad for at jeg tok meg tid til å gjøre det. Det var svært nyttig i min reparasjon å skrive dagboknotater. Det opplevdes både godt og vondt på samme tid å se ordene som jeg skrev. Det var godt å få satt ord på alt det slemme som jeg var blitt utsatt for i så mange år. Det var også godt å få satt ord på alle tankene og følelsene mine rundt dette. Men det var også vondt å oppdage virkeligheten. En virkelighet som sjokkerte meg.

Etter som jeg skrev, så kom jo virkeligheten tydeligere fram. En virkelighet som var veldig vond å se. Det ble bl.a. synlig for meg at jeg hadde vært både hjernevasket og manipulert i alle disse årene, og som jeg trengte tid på å fordøye. Ved å skrive, så oppdaget jeg at jeg hadde vært både manipulert og hjernevasket til å tro at alt var bare fint og flott da jeg var i det skadelige forholdet. Jeg hadde vært manipulert til å bare se fasaden. Ved å skrive, så kom jeg bakenfor fasaden, og så alt det andre.

Da jeg brøt ut av forholdet, var jeg kunnskapstørst og på let etter fakta. Det var jo så uendelig mye som hadde forvirret meg i årene som forholdet varte. Innsikten som jeg fikk ved å skrive, ga meg et springbrett videre på min leting etter faktainformasjon.