Ensomhet i forhold

I dag har jeg lyst til å skrive litt om dette med ensomhet i vonde og konfliktfylte forhold. Mange som er, eller har vært, i slike destruktive forhold, sier at de kjenner på ensomhet. De føler seg så alene. Så derfor fikk jeg lyst til å skrive et eget innlegg om ensomhet i vonde og konfliktfylte forhold, som hjelp og støtte.

Ensomhet i vonde og konfliktfylte forhold

Det er veldig forvirrende, ensomt og vondt å være i et forhold med psykisk vold og mobbing, fordi voldsutøver ofte er helt annerledes utenfor hjemmets fire vegger enn innenfor. Konsekvensen er da at den voldsutsatte er den eneste som ser sin voldsutøvers “sanne jeg”. Når den voldsutsatte så forteller omgivelsene sine, og hjelpeinstanser, om hvordan de har det og det de blir utsatt for, skjer det ofte at de ikke blir trodd eller forstått, fordi voldsutøver viser fram en helt annen side ute i det offentlige rom. En slik giftig adferd er en del av den psykiske volden.

Hvis voldsutøver i tillegg uttrykker at du er psykisk syk, at du ikke er normal, og at ingen andre er som du, når de blir konfrontert med sin ødeleggende og giftige adferd, så forverres den vonde følelsen av ensomhet.

Man manipuleres til å tenke at man er alene om det man opplever.

Men det er du altså ikke. Du er ikke alene.

Les også: Hva er manipulasjon

Voldsutsatte sier det hjelper på ensomheten når andre forteller

Jeg blir kontaktet av mange voldsutsatte som strever. Noen er fortsatt i vonde og konfliktfylte forhold, men de fleste er kommet seg ut av slike destruktive forhold, men strever med mye i etterkant. 

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Mange voldsutsatte takker meg for åpenheten min, og at jeg setter ord på og konkretiserer. Og mange sier at de ikke føler seg så alene når noen står frem og forteller. Men vit det, kjære leser, at åpenheten min koster og har en pris. Jeg har blitt utsatt for ondskapsfulle beskyldninger, alvorlige trusler og kraftig mobbing og trakassering, fordi jeg snakker høyt om det jeg har opplevd og vært igjennom. 

Men tilbakemeldingene fra alle dere voldsutsatte som jeg er i kontakt med, gir meg styrke og mot til å stå i åpenheten. Støtten jeg får fra de rundt meg som tror på meg og som lytter til meg, gir meg også styrke og mot.

Trenger du noen å snakke med? Her er mitt samtaletilbud

Foto: Ingunn