Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega har jeg en PFO-godkjent workshop/fagseminar for gestaltterapeuter der tema er Vold i nære relasjoner, og som vi har planlagt å reise rundt med i fagmiljøet høsten 2019.

Informasjon om workshopene og steder de blir holdt, vil bli lagt ut her.