Selvhjelpsgruppe

Veiledning, grupper og fagdager for voldsutsatte

Individuell veiledning, grupper og fagdager. Jeg tror på hjelp til reparasjon ved å samtale med andre med lignende erfaringer, fordi jeg selv har gjort svært gode erfaringer med dette. Derfor tilbyr jeg både grupper og fagdager for de som har vært utsatt for psykisk vold. 

Men noen ganger kan det var slik at man trenger veiledning en-til-en. Jeg tilbyr derfor også individuelle veiledningssamtaler pr. telefon. Varighet 1 time, og pris kr. 500,-.

Les også: Hva er vold?

Grupper for voldsutsatte

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold.
  • Har du vært utsatt for psykisk vold, og vil være med i en samtalegruppe hos meg, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir informasjon om pris og tidspunkt for oppstart. Gruppe kan holdes i Vestfold og Buskerud.
  • Jeg har opprettet, og er administrator for, en lukket støttegruppe på Facebook, og som er for de som er/har vært utsatt for psykisk vold i en nær relasjon/partnerrelasjon. Gruppens navn er Støttegruppe – psykisk vold. Jeg har fra tidligere erfaring med å være administrator for FB-grupper, og er trygg i denne rollen.

Fagdager for voldsutsatte gestaltterapeuter

  • Jeg er initiativtager til fagdager for grupper av voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og tilbys i Oslo. 
    Ønsker du å være med i en gruppe og på slike fagdager, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mere informasjon.

Fagseminar/Workshop

  • Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega, har jeg i tillegg laget et opplegg for et tverrfaglig halvdags fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner. Fagseminaret er PFO-godkjent (profesjonell faglig oppdatering for gestaltterapeuter). Arrangeres i Oslo i september.
  • Sammen med en annen dyktig gestaltterapeut-kollega, skal jeg i oktober arrangere en workshop i Oslo med tema fotografering og terapi, som også er kvalifisert for PFO (profesjonell faglig oppdatering) for gestaltterapeuter.

Ta kontakt med meg