Selvhjelpsgruppe

Grupper og fagdager for voldsutsatte

Terapigruppe og fagdager. Jeg tror på hjelp til reparasjon ved å være i en terapigruppe sammen med andre med lignende erfaringer, fordi jeg selv har gjort svært gode erfaringer med dette. Derfor tilbyr jeg både terapigrupper og fagdager for de som har vært utsatt for psykisk vold.

Les også: Hva er vold?

Mine gruppetilbud er derfor som følger:

Grupper for voldsutsatte – PAUSE INNTIL VIDERE PGA. KORONA-SITUASJONEN

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold. 
  • Er du utsatt for psykisk vold, og vil være med i en gruppe hos meg i sammen med andre som har lignende erfaringer, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mer utfyllende informasjon. Gruppene tilbys i Tønsberg og Oslo.

Fagdager for voldsutsatte gestaltterapeuter – BLIR HOLDT SOM VIDEOKONFERANSER INNTIL VIDERE PGA. KORONA-SITUASJONEN

  • Jeg er initiativtager til fagdager for grupper av voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og tilbys i Oslo og Tønsberg. 
    Ønsker du å være med i en gruppe og på slike fagdager, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mere informasjon.

Terapigrupper for voldsutsatte gestaltstudenter – TILBUDET UTGÅR INNTIL VIDERE PGA. KORONA-SITUASJONEN

  • Grupper for studenter på terapeututdanningen v/Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, som har vært utsatt for psykisk vold i nære relasjoner/ partnerrelasjoner eller andre relasjoner. Slike grupper tilbys i Tønsberg og Oslo. Tønsberg: Gruppen vil gå over 6 uker med 3 timer hver uke. Totalt 18 timer. Pris kr. 2700,-. Oslo: Gruppen vil møtes 6 ganger, annenhver uke og 3 timer pr. gang, Totalt 18 timer. Pris kr. 3200,-. Hvis du vil være med i en slik gruppe, så bruk kontaktskjemaet og meld deg på. 

Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega har jeg i tillegg et opplegg for en workshop/et fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner, og som er for gestaltterapeuter og er PFO-godkjent. I 2020 er dette opplegget planlagt at blir holdt i Oslo og flere andre byer. 

PÅ GRUNN AV KORONA-SITUASJONEN, ER FAGSEMINARET I OSLO SOM SKULLE VÆRT HOLDT I MARS, BLITT UTSATT.

Ta kontakt med meg