Selvhjelpsgruppe

Grupper for voldsutsatte

Jeg tror på hjelp til reparasjon ved å være i grupper sammen med andre med lignende erfaringer, fordi jeg selv har gjort svært gode erfaringer med dette. Mine gruppetilbud er derfor som følger:

Les også: Hva er vold?

Grupper for voldsutsatte

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold. 
  • Etterverngruppe i Tønsberg for de som har vært utsatt for psykisk vold i parforhold, og som har deltatt på gruppetilbudet hos et krisesenter. Ønsker du å være med i en slik gruppe, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mer utfyllende informasjon.

Voldsgrupper for gestaltterapeuter

  • Jeg er initiativtager til fagdager for grupper av voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og holdes jevnlig i Oslo. Tilbudet er gratis. Ønsker du å være med i en gruppe og på slike fagdager, så bruk kontaktskjemaet.

Voldsgruppe for gestaltstudenter

  • Gruppe for studenter på terapeututdanningen v/Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, som har vært utsatt for fortrinnsvis psykisk vold og mobbing i nære relasjoner/ partnerrelasjoner eller andre relasjoner. Gruppen vil gå over 6 uker med 3 timer hver uke. Totalt 18 timer. Pris kr. 2500,-. Holdes i Tønsberg. Hvis du vil være med i en slik gruppe, så bruk kontaktskjemaet. 

Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega har jeg i tillegg et opplegg for en workshop/et fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner, og som er for gestaltterapeuter og er PFO-godkjent. Høsten 2019 vil dette opplegget bli tilbudt i Oslo.

Ta kontakt med meg