Selvhjelpsgruppe

Grupper for voldsutsatte

Jeg tror på hjelp til reparasjon ved å være i grupper sammen med andre med lignende erfaringer, fordi jeg selv har gjort svært gode erfaringer med dette. 

Les også: Hva er vold?

Mine gruppetilbud er derfor som følger:

Grupper for voldsutsatte

  • Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold. 
  • Er du utsatt for psykisk vold, og vil være med i en gruppe hos meg i sammen med andre som har lignende erfaringer, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mer utfyllende informasjon. Gruppene tilbys i Tønsberg og Oslo.

     

    Voldsgrupper for gestaltterapeuter

  • Jeg er initiativtager til fagdager for grupper av voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og tilbys i Oslo og Tønsberg. 
    Ønsker du å være med i en gruppe og på slike fagdager, så bruk kontaktskjemaet og jeg gir mere informasjon.

Voldsgrupper for gestaltstudenter

  • Grupper for studenter på terapeututdanningen v/Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, som har vært utsatt for psykisk vold i nære relasjoner/ partnerrelasjoner eller andre relasjoner. Slike grupper tilbys i Tønsberg og Oslo. Tønsberg: Gruppen vil gå over 6 uker med 3 timer hver uke. Totalt 18 timer. Pris kr. 2700,-. Oslo: Gruppen vil møtes 6 ganger, annenhver uke og 3 timer pr. gang, Totalt 18 timer. Pris kr. 3200,-. Hvis du vil være med i en slik gruppe, så bruk kontaktskjemaet og meld deg på. 

Sammen med en dyktig og erfaren gestaltterapeut-kollega har jeg i tillegg et opplegg for en workshop/et fagseminar med tema Vold i Nære Relasjoner, og som er for gestaltterapeuter og er PFO-godkjent. I 2020 er dette opplegget planlagt at blir holdt i Oslo og muligens i flere andre byer.

Ta kontakt med meg