Vendepunkt_Cover

Ingunn N. egne ord

Mitt ønske med boken er å bidra til våkenhet og kunnskap om psykisk vold og mobbing i partner-relasjoner, og hvor skadelig det kan være å bli utsatt for slikt. Mitt ønske er også at de som har erfart psykisk vold i en nær relasjon, forstår mer om oppmerksom tilstedeværelse, egne behov og det å ta valg for seg selv.

Jeg var kunnskapstørst da jeg kom ut av forholdet, og hadde et stort behov for informasjon. Jeg leste mye variert, og brikkene mine falt på plass. Dog oppdaget jeg ingen bok som inneholdt både enkel, faktabasert informasjon, den erfarte historien, og i tillegg en løsningsfokusert del med konkrete tips og nøkler. Ideen om en slik bok var dermed sådd hos meg.

Vendepunkt er en velskrevet bok av Forfatter Ingunn N. om et vanskelig parforhold gjennom flere år.

Dette er forfatterens ærlige historie som offer for psykisk vold og mobbing i en partnerrelasjon, og hvordan hun overlevde de ekstreme påkjenningene hun ble utsatt for. Dette er også beretningen om vendepunkt, men mest av alt deler forfatteren raust fra sin vellykkede rehabilitering etter at hun slapp fri, der kombinasjonen av å være løsningsorientert og aktivt ta i bruk sanseapparatet, var suksessfaktoren.

My Post Copy (1) My Post (44)

Vellykket rehabilitering

Løsningsorientert

Konkrete tips og nøkler

Hvem passer boken for?

  • Boken er interessant for de som vil lese om psykisk vold og mobbing i partner-relasjoner.
  • Boken er interessant for fagpersoner som har oppfølging av pasienter og klienter, og som ønsker innsikt om problematikken “vold i nære relasjoner” og spesielt psykisk vold.
  • Boken er interessant for de som jobber med problematikken “vold i nære relasjoner”, f.eks Krisesentre og Familievernkontorer.
  • Boken er interessant for de som har vært/er utsatt for psykisk nedbryting, nedgradering og mobbing i nære relasjoner/partner-relasjoner eller andre relasjoner.
  • Boken er interessant for de som er opptatt av oppmerksom tilstedeværelse, å være “her og nå”.