Jeg heter Ingunn og har den unike kombinasjonen at jeg er fagperson gjennom min terapeut-utdanning, og jeg har vært utsatt for psykisk vold og mobbing i et mangeårig forhold. Denne kombinasjonen gir meg gode forutsetninger for å kunne gi støtte og hjelp til andre voldsutsatte, men først var jeg nødt til å reparere meg selv. Mitt reparasjonsarbeid har pågått i flere år, og jeg har fått hjelp til bearbeiding på Krisesenteret, gjennom samtaleterapi og i veiledning.

Nettsiden min er stadig under utvikling, og er en ressursside/støtteside for voldsutsatte, og for andre som ønsker innsikt om vold. Min erfaring er at faktainformasjon er viktig, og nettsiden har lenker til informasjon hos store og seriøse aktører og hva de beskriver som vold, og den har lenker til informasjon om psykopati. Nettsiden har i tillegg et innblikk i mine personlige erfaringer og hva jeg er opptatt av som voldsutsatt gjennom blogginnleggene som jeg skriver.

Jeg skriver løsningsorienterte bøker for voldsutsatte, og som inneholder råd og tips til hvordan repareres basert på mine egne gode erfaringer. Nettsiden har også info om debutboken min Vendepunkt som nylig er utgitt på et forlag. Boken kan kjøpes direkte av meg, hos Tanum, Norli, Ark, Adlibris, Haugenbok m.fl. Den er også kjøpt inn av biblioteket i Tønsberg, og kan lånes der. Jeg skriver for tiden på oppfølgeren.

Det ligger også ute informasjon om gruppetilbudet mitt.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut, et 4 årig høyskole-studium som er akkreditert av Nokut og gir 120 stp. Jeg er også utdannet Gestaltcoach, et 2-årig høyskole-studium som også er akkreditert av Nokut og gir 60 stp. Les mer om Nokut og kvalitetssikring av studier på www.nokut.no. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, MNGF.

Jeg har intro- og grunnkurs i Mindfulness MBSR (mindfulness basert stress reduksjon) og har mangeårig egenerfaring med dette forskningsbaserte verktøyet. Jeg har i tillegg mangeårig egen-erfaring med andre former for meditasjon, og jeg har tidligere tider holdt flere kurs i oppmerksomhets-trening.

Jeg har lang og variert arbeidserfaring med støtte- og veiledningsarbeid fra ulike arenaer i næringslivet, bl.a med kontorplass og samarbeid med fastleger på et legesenter i noen år som en del av min praksis. Fra tidligere har jeg økonomi- og forsikringsutdanning og arbeidserfaring på dette fagfeltet. Jeg har også 10 års erfaring med aktivt lokallags,- og nettverksarbeid i Vestfold for ferdigutdannete Gestaltterapeuter MNGF og studenter.

Jeg har vært invitert inn i, og deltatt i, forskningsprogrammet til Regjeringen som omhandler vold i nære relasjoner.