Jeg har den unike kombinasjonen at jeg er fagperson gjennom min terapeut-utdanning, og jeg har vært utsatt for psykisk vold og mobbing i et mangeårig forhold. Denne kombinasjonen gir meg gode forutsetninger for å kunne gi støtte og hjelp til andre voldsutsatte, men først var jeg nødt til å reparere meg selv. Mitt reparasjonsarbeid har pågått i flere år, og jeg har fått hjelp til bearbeiding på Krisesenteret, gjennom samtaleterapi og i veiledning.

Nettsiden min er stadig under utvikling, og er en ressursside/støtteside for voldsutsatte, og for andre som ønsker innsikt i problematikken Vold i nære relasjoner. Nettsiden har informasjon fra store og seriøse aktører hva de beskriver som vold, og har også et innblikk i mine personlige erfaringer og hva jeg er opptatt av som voldsutsatt, og som jeg tenker at andre kan kjenne seg igjen i. Jeg skriver bøker for voldsutsatte, og nettsiden har info om debutboken min som nylig er utgitt på et forlag. Det ligger også ute informasjon om grupper og workshops som jeg tilbyr i fagmiljøet som jeg er en del av som utdannet gestaltterapeut.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut, et 4 årig høyskole-studium som er akkreditert av Nokut og gir 120 stp. Jeg er også utdannet Gestaltcoach, et 2-årig høyskole-studium som også er akkreditert av Nokut og gir 60 stp. Les mer om Nokut og kvalitetssikring av studier på www.nokut.no. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, MNGF, og går jevnlig til veiledning.

Jeg har intro- og grunnkurs i Mindfulness MBSR (mindfulness basert stress reduksjon) og har mangeårig egenerfaring med dette forskningsbaserte verktøyet. Jeg har i tillegg mangeårig egen-erfaring med andre former for meditasjon, og jeg har tidligere tider holdt flere kurs i oppmerksomhets-trening.

Jeg har lang og variert arbeidserfaring med støtte- og veiledningsarbeid fra ulike arenaer i næringslivet, bl.a med kontorplass og samarbeid med fastleger på et legesenter i noen år som en del av min praksis. Fra tidligere har jeg økonomi- og forsikringsutdanning og arbeidserfaring på dette fagfeltet. Jeg har også 10 års erfaring med aktivt lokallags,- og nettverksarbeid i Vestfold for ferdigutdannete Gestaltterapeuter MNGF og studenter.

Jeg har vært invitert inn i, og deltatt i, forskningsprogrammet til Regjeringen som omhandler vold i nære relasjoner.