KJØP HER

Om boken

I boken tas leseren med inn bak fasaden i et skadelig forhold med psykisk vold og mobbing gjennom mange år. Jeg deler også fra mitt personlige vendepunkt, men mye handler om hvordan jeg lyktes med rehabiliteringen etter at jeg slapp fri, der det å være løsningsorientert og ta bevisste valg, var suksessfaktoren.

Boken er altså ingen “offer”-bok der alt handler om de vonde opplevelsene, men en mestringsbok der erkjennelser og aksept, og å ta valg og ansvar for seg selv, er viktige elementer.

Hva ønsker jeg med boken

Ønsket mitt er at man, etter å ha lest min historie, får økt innsikt om psykisk vold, og at boken kan bidra til mer forståelse og kunnskap om sammenhengen mellom psykisk vold og belastningsskader. Mitt ønske er også at de som har erfart psykisk vold i en nær relasjon, forstår mer om oppmerksom tilstedeværelse, egne behov og det å ta valg for seg selv.

Jeg var kunnskapstørst da jeg kom ut av forholdet, og hadde et stort behov for å finne informasjon. Jeg leste mye variert, og brikkene mine falt på plass. Dog oppdaget jeg ingen bok som inneholdt både enkel, faktabasert informasjon, den erfarte historien, og i tillegg en løsningsfokusert del med konkrete tips og nøkler. Ideen om en slik bok var dermed sådd hos meg.

Hvem passer boken for

  • Boken er interessant for fagpersoner som har oppfølging av pasienter og klienter, og som ønsker innsikt om problematikken “vold i nære relasjoner”.
  • Boken er interessant for de som jobber med problematikken “vold i nære relasjoner”, f.eks Krisesentre og Familievernkontorer.
  • Boken er interessant for de som har vært/er utsatt for psykisk nedbryting, nedgradering og mobbing i nære relasjoner/partnerrelasjoner.
  • Boken er interessant for de som er opptatt av oppmerksom tilstedeværelse, å være “her og nå”.

Her finner du boken

  • Boken er tilgjengelig hos TANUM. Hentes i butikk eller sendes.
  • Boken er tilgjengelig hos Norli. Hentes i butikk eller sendes.
  • Boken er tilgjengelig hos Ark. Hentes i butikk eller sendes.
  • Boken kan også kjøpes direkte av forfatteren i Tønsberg.

Boken er forøvrig også tatt med i katalogen som forlaget har trykket opp og distribueres til bokhandlere og bibliotek i 2019.