• Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold.

  • Voldsgruppe for ferdigutdannede gestaltterapeuter: Jeg er initiativtager til fagdager for en gruppe voldsutsatte gestaltterapeuter. Fagdagene er PFO-godkjente og holdes jevnlig.
  • Voldsgruppe for studenter: Jeg tilbyr terapigrupper for studenter på terapeututdanningen v/Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, som har vært utsatt for psykisk vold (makt og kontroll, nedbryting, nedgradering, mobbing) i nære relasjoner/ partnerrelasjoner eller andre relasjoner. Gruppene vil gå over 6 uker med 3 timer hver uke. Totalt 18 timer. Pris kr. 2500,- som inkl. boken jeg nylig har utgitt om temaet. Holdes i Tønsberg. Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, så bruk kontaktskjemaet.