• Jeg er initiativtager til, og igangsetter av, en selvhjelpsgruppe for voldsutsatte som går i Vestfold.
  • Jeg er initiativtager til fagdager for en gruppe gestaltterapeuter der tema er Vold i nære relasjoner. Fagdagene er PFO-godkjente og holdes jevnlig i Oslo.

  • Voldsgruppe for studenter: Jeg holder terapigrupper for studenter på terapeututdanningen v/Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, som har vært utsatt for psykisk vold (makt og kontroll, nedbryting, nedgradering, mobbing) i nære relasjoner/ partnerrelasjoner eller andre relasjoner. Gruppene vil gå over 6 uker med 3 timer hver uke. Totalt 18 timer. Pris kr. 2500,- som inkl. boken jeg nylig har utgitt. Holdes i Tønsberg, Vestfold. Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, så bruk kontaktskjemaet.