Belastningsskader etter psykisk vold

Jeg har blitt spurt om å skrive et innlegg der jeg fokuserer på belastningsskader etter psykisk vold, så i dag får dere et innlegg om det. For det er svært vanlig med belastningsskader etter psykisk vold, og som mange strever med. Og slik var det også for meg.

Belastningsskader etter psykisk vold

Det kalles for psykisk vold når noen bruker ord og stemme som kontrollerer, skremmer, truer, skader eller krenker andre.

Verbale angrep, forakt, nedlatenhet, trusler, løgner, trakasseringer og ydmykelser over lang tid gjør noe med deg, og gir fysiske og psykiske belastningsskader. Det gjør også “dårlig stemning” der du stadig går på “eggeskall” i ditt eget hjem, i frykt for å si eller gjøre noe som kan utløse noe.

Les også: Hva er psykisk vold?

Å bli utsatt for psykisk vold gir ikke blåmerker og sår på kroppen som ved fysisk vold. Men er synlig på andre måter. Skadene er annerledes. 

De som mener at psykisk vold er usynlig vold, har etter min mening gått seg fast i et spor der de sammenligner med fysisk vold og blåmerkene og sårene som dette gir. Kjenner man til tegnene og symptomene på psykisk vold, er skadene lette å oppdage.

Det er sammenheng mellom psykisk vold og belastningsskader

Det er en sammenheng mellom å være utsatt for psykisk vold, og få belastningsskader. Det å være i en relasjon der det utøves psykisk vold og mobbing er veldig ødeleggende, både fysisk og psykisk, og konsekvensene kan så være ulike belastningsskader. Dette kan igjen føre til bl.a. sykemeldinger og andre vanskeligheter i både arbeid og privat.

Les også: Ettervirkning av psykisk vold – relasjonsutfordringer

Jeg mener derfor det er viktig at behandlere og terapeuter kjenner til symptomene, for dermed å kunne gjenkjenne dette hos klienter og pasienter.

I boken min Vendepunkt (2019) sier jeg mye om nettopp dette med belastningsskader etter psykisk vold, og mine personlige erfaringer med dette. Den anbefales derfor å lese av behandlere for å få innsikt. Jeg sier dette:

….”Jeg tenker at å være i en parrelasjon der ustabilitet, uforutsigbarhet, hyppige og store skifter, fremsetning av truende uttalelser, sabotasjer, forakt og nedlatende adferd rettet mot noen over lang tid som en del av mønsteret i relasjonen, er unormalt og ikke greit. 

Jeg tenker videre at slike tilstander er svært ødeleggende, både fysisk og psykisk, og konsekvensene kan være kronisk stress og belastningsskader. 

Slik var det for meg, slik ble min virkelighet med dette levesettet. Det påførte meg kraftig tankekjør, stress og indre uro, jeg utviklet angst og jeg slet med 

søvnløshet, humørsvingninger og kraftige muskelspenninger. At livet med trakasseringer, forakt, sabotasjer, nedlatenhet og mannens uforutsigbare og ustabile adferd var en bidragsyter til mitt psykiske stress, min angst, søvnløshet, mine ryggproblemer og mine humørsvingninger, er helt åpenbart. Men dess- verre evnet jeg ikke å se denne sammenhengen underveis. Jeg forsto ikke at jeg var redd hver eneste dag og at jeg befant meg i en tilstand av konstant beredskap i mitt eget hjem.

Jeg forsto ikke på den tiden at jeg hadde folk rundt meg som ikke ville meg vel og at jeg dermed alltid var på vakt….” 

Jeg sier videre om det å være redd

….”Jeg var ofte forvirret, og jeg var ofte redd. Og jeg sa fortsatt ingenting om det som foregikk til omgivelsene mine. 

Jeg fortalte ingen om hvordan jeg egentlig hadde det eller hvordan han var mot meg, fordi jeg var redd. 

Jeg var redd for konsekvensene hvis jeg fortalte. 

Jeg var redd, jeg var fanget, og jeg var manipulert. 

De fysiske og psykiske plagene mine med dette levesettet var altså omfattende. 
Jeg slet med forvirring, indre konflikter, bekymringer og angst. 

Bekymringene, som hele tiden var til stede, for om eller når det ville oppstå nytt kaos eller drama. Angsten for om noe jeg sa eller gjorde ville komme til å utløse det….”

Jeg har i tillegg en nakkeskade etter et stygt fall på en raftingtur for mange år tilbake, og denne skaden trigges og forverres ved fysisk og psykisk stress. Skaden min forverret seg kraftig i årene som jeg var i et vanskelig og destruktivt forhold, og jeg strevet bl.a. med mye svimmelhet og hodepine. Så dette forholdet var rett og slett svært helseskadelig for meg. 

Les også: Veien min ut av psykisk vold

Oppsummering om psykisk vold og belastningsskader

Oppsummert mine fysiske belastningsskader:

 • Kraftige muskelspenninger i kroppen, spesielt i ryggen
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Søvnløshet
 • Humørsvingninger
 • Skvettenhet
 • Svimmelhet

Oppsummert mine psykiske belastningsskader:

 • Bekymringer
 • Lavt selvbilde
 • Tankekjør
 • Angst
 • Frykt
 • Skam
 • Stress
 • Indre uro
 • Forvirring
 • Indre konflikter
 • Sensitivitet til ord og stemning – å være på vakt og i beredskap

Neste uke får dere en oppskrift på hvordan jeg reparerte belastningsskadene, så følg med 🙂

Trenger du noen å snakke med? Her er mine Samtaletilbud

Foto: Ingunn