Ettervirkning av psykisk vold – sensitivitet

Stikkord i dag er ettervirkning av psykisk vold – sensitivitet. I dag blir det et innlegg om en ettervirkning av psykisk vold – sensitivitet. Det å utvikle sensitivitet og alltid være på vakt er krevende. Men dessverre ofte et naturlig resultat hvis man er, eller har vært utsatt for psykisk vold og mobbing. Det å utvikle en sensitivitet til f.eks ord og stemning er ikke uvanlig når man er i vonde og konfliktfylte parforhold. 

Jeg utviklet min sensitivitet da jeg ble utsatt for psykisk vold

Jeg utviklet også min sensitivitet til ord og stemning i årene som jeg var i et vondt og konfliktfylt forhold. Det å alltid være på vakt, og bli sensitiv til ord og stemning, var noe jeg utviklet uten å være direkte klar over at skjedde. Jeg tenker derfor at det skjedde gradvis og over tid.

I boken min Vendepunkt, sier jeg dette om å hvordan jeg hadde det med alltid å være på vakt og i beredskap:

….”At livet med trakasseringer, forakt, sabotasjer, nedlatenhet og mannens uforutsigbare og ustabile adferd var en bidragsyter til mitt psykiske stress, min angst, søvnløshet, mine ryggproblemer og mine humørsvingninger, er helt åpenbart, men dessverre evnet jeg ikke å se denne sammenhengen undesveis. 

Jeg forsto ikke at jeg var redd hver eneste dag og at jeg befant meg i en tilstand av konstant beredskap i mitt eget hjem. 

Jeg forsto ikke på den tiden at jeg hadde folk rundt meg som ikke ville meg vel og at jeg dermed alltid var på vakt….” 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Jeg utviklet en spesiell radar da jeg ble utsatt for psykisk vold

Jeg var altså alltid på vakt, og utviklet en sensitivitet til ord og stemmeleie i løpet av tiden som det konfliktfylte forholdet varte. Jeg ble svært oppmerksomt og lyttende tilstede, og ble veldig flink til å få med meg hva som ble sagt og tonefallet det ble uttrykt i. 

Det ble på et tidspunkt tydelig for meg at jeg hadde utviklet en spesiell radar for ord og toneleie, som et naturlig resultat etter mange år med negativitet, nedlatenhet og forakt rettet mot meg. 

Les også: Et dysfunksjonelt forhold

Jeg var sensitiv og radaren var alltid aktivert etter å ha vært utsatt for psykisk vold

Denne radaren var alltid aktivert. Og selv mange år etter at jeg kom meg ut av det vonde forholdet, føltes det som at jeg konstant var på vakt til ord hos andre. Jeg sluttet altså ikke med dette etter at forholdet var over. 

Etter som tiden gikk, ble det altså tydelig for meg at jeg hadde fortsatt i sporet med å være svært oppmerksomt og lyttende tilstede, lenge etter at forholdet var over. 

Etter flere år med denne tilstanden, følte jeg meg fastlåst i dette. Ja, det føltes som å gå i ring uten å komme ut av det. Og jeg følte meg også veldig sliten av å være i denne konstante beredskaps-tilstanden. 

Min ekstra utviklete og fintfølende radar for ord og toneleie, var altså alltid aktivert. Jeg følte meg fastlåst og sliten, og jeg forsto ikke hvordan komme ut av det eller å endre på dette.

Jeg fikk profesjonell hjelp med min sensitivitet

Jeg fikk profesjonell hjelp med min sensitivitet og denne radaren som jeg hadde utviklet. Og jeg fikk en stor aha-opplevelse da dette åpenbare fenomenet ble satt ord på av den profesjonelle. Det var virkelige god terapi, og mange brikker falt på plass hos meg.

Jeg følte meg med ett lettere til sinns, og det var som å våkne fra noe jeg hadde stått fast i lenge. Ja, jeg fikk faktisk den nesten lette og berusende følelsen, som om jeg var nyforelsket. 

Jeg følte jeg fikk ny energi og åpnet opp for verden på nytt!

Jeg fant veien ut og slo av radaren.

Etter å ha fått profesjoenll hjelp med min sensitivitet og så slått av radaren, opplevde jeg at verdenen min utvidet seg og jeg fikk følelsen av å ha valg: Jeg kunne velge å ha radaren aktivert, eller jeg kunne ha den avslått. 

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.

Min sensitivitet er nyttig å ha

Jeg tenker i ettertid at å ha denne spesielle radaren som jeg utviklet i den destruktive relasjonen, og min sensitivitet, er svært nyttig å ha. Og i ettertid er jeg glad for at den profesjonelle satte ord på dette åpenbare fenomenet, og at jeg dermed ble klar hvordan det var og hvorfor det er slik. 

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Har du utviklet en sensitivitet til ord og stemning uten å forstå hvorfor? Kanskje du forstår mer etter å ha lest dette innlegget.

Foto: Ingunn