Ettervirkninger av psykisk vold – tankekjør

Ettervirkninger av psykisk vold – tankekjør. I dag har jeg lyst til å si litt om vanlig ettervirkninger av psykisk vold – tankekjør. 

En slik ettervirkning var en stor utfordring for meg da jeg kom meg ut av et psykisk voldelig forhold. Og som jeg tenker at jeg ikke er alene om å oppleve. Jeg hadde et over-aktivt og voldsomt tankekjør, og som jeg følte at hemmet meg og begrenset livet mitt.

Jeg foraktet også meg selv, og hadde mange negative tanker om meg selv da jeg kom ut av det destruktive forholdet. Det opplevdes veldig vondt å ha disse negative tankene, i tillegg til det over-aktive tankekjøret. Jeg forsto ikke umiddelbart hvorfor det var slik, og hva som hadde gjort at jeg var blitt slik. Jeg hadde den første tiden etter bruddet mer enn nok med å håndtere det. Men altså uten å forstå hvorfor det var blitt slik.

Litt senere kom oppklaringen med dette. For da forsto jeg at jeg hadde overtatt forakten som min eks hadde hatt overfor meg, og som jeg til stadighet ble utsatt for da jeg var i det konfliktfylte forholdet. Forakten og det negative som jeg følte overfor meg selv, var altså en overføring. 

Les også: Hva er psykologisk overføring?

Mine ettervirkninger etter psykisk vold

I boken min Vendepunkt beskriver jeg det på denne måten:

…”Jeg hadde tre personlige hovedutfordringer da jeg slapp fri. Først og fremst hadde jeg altså pådratt meg et selvbilde som verdiløs, etter alle årene med mobbing og negativitet rettet mot meg. Jeg hadde pådratt meg svært kraftige spenninger i kroppen som en konsekvens av å ha vært redd og på vakt i så lang tid. Jeg hadde også pådratt meg et overaktivt tankekjør. Jeg var i tillegg ekstremt sliten, både fysisk og psykisk, etter mange store omstillinger og kaotiske tilstander over lang tid…”

Jeg strevet med negativt tankekjør

Jeg strevet altså med negative tanker og et lavt selvbilde, kraftige muskelspenninger i kroppen pga angst, og et overaktivt tankekjør da jeg kom meg ut av det destruktive forholdet. Og det krevdes en voldsom  egen-innsats for å bearbeide og reparere disse utfordringene. For ingen jeg kjente hadde opplevd dette som jeg har opplevd, og kunne derfor ikke gi meg råd om hvordan jeg skulle løse dette. Den veien måtte jeg gå alene.

Les også: Ettervirkning av psykisk vold – angst

Jeg fant min egen metode for å reparere tankekjør

Og jeg fant min egen metode for å reparere det voldsomme tankekjøret jeg strevet med. Og i dette arbeidet, så støttet jeg meg til ulike hjelpemidler, som f.eks 

  • meditasjon i et stille rom uten å bli avbrutt av noen
  • mindfulness-øvelser som hjalp meg til å få pauser 
  • fotografering som hjalp meg til å være her-og-nå og få positive tanker og mestringsfølelse.
  • turer i skog og mark der jeg fant stillhet. 

I stillheten fant jeg roen og hvilen som jeg trengte for å få bukt med det voldsomme tankekjøret. Og når jeg tok tiden til hjelp, og var tålmodig, så roet det seg sakte, men sikkert. Muskelspenningene som jeg også strevet med, ble faktisk også redusert i denne tiden. Som en ekstra bonus.

Les også: Fotografering som metode og egenterapi

I boken min Vendepunkt sier jeg dette om prosessen med å reparere tankekjøret:

…”For å ha fokus på en av hovedutfordringene mine, som altså var å roe det ekstreme tankekjøret, var det viktig for meg med tid for meg selv, tid alene, tid til hvile. 

Etter vendepunktet og omstarten, hadde jeg et sterkt behov for å tenke mine egne tankerekker uten å bli avbrutt av noen og uten å oppleve negativitet rettet mot meg. Jeg visste, fra tidligere, at stillheten som jeg fant i naturen, ga meg hvile og påfyll, og jeg var ofte på turer. I tillegg hadde jeg gode erfaringer med stillheten jeg opplevde i meditasjonsgruppa som jeg hadde vært en del av i flere år. 

Det å meditere og å være alene på turer ute i naturen, ga meg stillheten jeg trengte. Når jeg fikk kontakt med egne tankerekker og følelser, fikk jeg opplevelsen av å være i kontakt med den jeg var før jeg traff mannen…” 

Nå, noen år etter bruddet, kan jeg si at metoden jeg brukte for å redusere det voldsomme tankekjøret, var effektiv. I dag er jeg frisk fra det negative og voldsomme tankekjøret, og har vanlige, rolige tankerekker igjen. Slik jeg var før jeg etablerte en relasjon med min eks. Jeg forakter heller ikke lenger meg selv, og selvbildet er blitt mye bedre.

Trenger du noen å snakke med? Se mitt samtaletilbud.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Foto: Ingunn