Hva når det skjer psykisk vold i hjemmet?

GODT NYTT ÅR!

Jeg starter det nye året med et innlegg om hva når det skjer psykisk vold i hjemmet. Psykisk vold i hjemmet er nemlig dramatisk. Når det skjer psykisk vold i hjemmet, og i familien, er det veldig dramatisk fordi det involverer flere i tillegg til den voldsutsatte. Når det skjer psykisk vold i hjemmet, involverer det også observatører og vitner. 

Jeg har hatt mange og veldig hyggelige dager med familien min gjennom julen. Og jeg er fylt med takknemmelighet for det gode livet jeg lever nå, noen år etter at jeg kom meg ut av et veldig destruktivt forhold. 

Dette at jeg har kjent på bare gode følelser i julen, er veldig kontrastfylt i forhold til årene som var så vonde for familien min og meg. 

Og det igjen, har inspirert meg til å skrive et innlegg om når det skjer psykisk vold i hjemmet. Slik jeg og mine nærmeste opplevde det da jeg var i et psykisk voldelig forhold.

Mine traumer etter psykisk vold i hjemmet

Hjemmet skal, normalt sett, være en stabil og trygg arena, et trygt sted der du omgir deg med personer som vil deg vel og som støtter og hjelper deg når du trenger det. Når det skjer psykisk vold i familien, og i hjemmet, er det derfor dramatisk. Det er også traumatisk, og kan medføre mange ettervirkninger og etter-reaksjoner for mange.

Når jeg opplevde ekstremt forvirrende, ustabil og uforutsigbar adferd, overgrep, foraktfulle uttalelser, ydmykelser og mobbing av han som jeg levde sammen med og som sa at han elsket meg, ble livet i hjemmet traumatisk og vondt. Jag fikk angst. Og jeg skammet meg.

Les også: Ettervirkning av psykisk vold – angst

Les også:Skam i parforhold

Som eksempel på ydmykelsene jeg ble utsatt for, kan nevnes bursdagsselskapet som jeg arrangerte for min eks da han fylte år, og der jeg ble utsatt for omfattende ydmykelser og mobbing foran alle som var tilstede. Det at jeg sto på kjøkkenet med tårer i øynene og gråt stille etter å ha blitt ydmyket, samtidig som jeg ordnet i stand kakene, er for alltid risset inn i min hukommelse. Opplevelsen var traumatisk. Dagen etterpå forsøkte jeg å samtale med min eks om det som hadde skjedd og hvordan jeg hadde det, men uten at jeg fikk noen som helst respons på det. Min eks sin manglende forståelse og respons da jeg fortalte med fortvilelse og gråt, vil jeg for alltid huske. Det var også traumatisk.

Det gjorde ikke saken bedre at jeg flere ganger ble motarbeidet og hetset med voldsom dramatikk og fiendtlighet når jeg sto midt i viktige situasjoner i eget liv, istedenfor å få støtte og omsorg, som er det normale. Jeg kommer for alltid til å huske disse vonde situasjonene. Det var så traumatisk at de ikke blir glemt.

Les også: Å leve med en notorisk løgner

Og selv mange år etter at all ondskapen fant sted, så føler jeg fortsatt innimellom at det er som å være i en slags sjokk-lignende tilstand for hva jeg ble utsatt for av min eks. At jeg i tillegg har mange slemme mail fra han der jeg blir mobbet og hetset på det groveste i forbindelse med det endelige bruddet, gjør ikke saken bedre. Det umiddelbare sjokket har dog lagt seg og gått over i noen annet. Men jeg finner fortsatt, for eksempel, ikke ordene som er beskrivende for følelsene mine knyttet til overgrepene, forakten, fiendtligheten og hetsen som jeg ble utsatt for. 

Men jeg har grått mange tårer, så det virker som kroppen min sier noe om dette.

Traumene er åpenbare.

Les også:Ettervirkninger av psykisk vold

Psykisk vold i hjemmet involverte flere

Når det utøves psykisk vold i familien, og i hjemmet, er det også flere observatører og involverte. Det blir en utvidelse av feltet, og som involverer barn og andre familiemedlemmer.

Da jeg var i et psykisk voldelig forhold, var det flere involverte. For det var jo ikke bare JEG som ble utsatt for mye vondt. Min familie ble også utsatt for trakassering og mobbing, og som har satt dype spor hos dem.

  • Min gamle mor ble eksempelvis utsatt for flere tilfeller av trakasserende og slemme sms fra min eks. Dette til tross for at hun var snillheten selv og inkluderte min eks og hans barn som sin egen familie. Hun er fortsatt opprørt over disse sms`ene, selv mange år etter at det skjedde. Etter at jeg kom meg ut av dette forholdet, har hun uttalt at hun føler seg misbrukt og utnyttet av min eks. Og det har gjort et voldsomt inntrykk på meg å høre min egen mor fortelle slikt om en mann jeg brakte inn i familien.
  • Min søster ble også utsatt for omfattende hets og trakasseringer av min eks, både gjennom mail og telefon. Og hun brøt på et tidspunkt kontakten med meg pga. dette. Så min eks lyktes med å splitte oss med sin giftige adferd.
  • Far til barna mine, reagerte tidlig på at noe ikke stemte, ved at min eks aldri kom ut og hilste på han når barna ble hentet eller levert hos oss. Barnefar har i ettertid uttalt, at han følte seg mobbet og at det var noe galt med han siden min eks aldri kom ut og ville hilse på han. Og som medførte et dårlig samarbeidsklima oss i mellom. Min eks lyktes altså i å ødelegge vårt gode forhold ved en slik negativ adferd.

Etter at jeg kom meg ut av forholdet, har jeg brukt ufattelig mye tid og krefter på å reparere familien min. Og nå, mange år etter bruddet, kan jeg si at vi har et normalt familieliv igjen. Barnefar og jeg har snakket ut og skværet opp, og er nå gode venner igjen. Slik vi var før jeg etablerte en relasjon med min eks.

Les også: Veien min ut av psykisk vold

Psykisk vold i hjemmet involverer også barn

Når barn er involvert i levesett der det utøves psykisk vold, kan skadeomfanget bli omfattende. Og reparasjonsarbeidet kan bli veldig krevende. For barna er jo ofte vitner til volden som utøves.

I tillegg til min egen reparasjon, var jeg jo også bekymret for barna mine og deres mulige skader. Og hvordan reparere disse. Jeg tenkte for eksempel ofte på, og var bekymret for, hvordan det kaotiske og ustabile levesettet med intriger og stadige flyttinger, hadde påvirket dem. I tillegg var jeg bekymret for alle løgnene de ble utsatt for av min eks, og hva det hadde gjort med dem. 

I tillegg var jeg veldig bekymret for hva de hadde hørt og fått med seg av mobbingen, ydmykelsene og krenkelsene som jeg gjennom mange år ble utsatt for av min eks og hans barn når vi alle var samlet. Barna mine var jo vitner til mobbingen og ydmykelsene som jeg ble utsatt for. Både fra min eks, men også fra hans barn. 

Barna mine var også vitner til at barna til min eks ikke ble irettesatt av han, når de til stadighet trakasserte og snakket stygt og nedsettende til meg. 

Barna mine var vitner til mobbing

Mine barn var altså vitner til grov mobbing, ydmykelser og trakassering av meg gjennom mange år. De var også hjemme og vitner til voldsomme intriger og drama som ble igangsatt av min eks og hans barn. Og som alltid rettet seg mot meg.

Slik det ser ut nå, har ikke mine barn tatt alvorlig skade av dette destruktive levesettet. De har ikke tatt etter min eks og hans barns negative oppførsel mot meg. 

MEN, de er blitt unormalt påpasselige på hvordan jeg, mammaen deres, har det. Og er veldig opptatt av at ingen er slemme mot meg. Så det som skjedde i det psykisk voldelige forholdet, har satt dype spor hos dem. Og kommer til utrykk gjennom en ekstrem omsorgsfull og ivaretagende adferd overfor meg. 

Trenger du noen å snakke med? Her er mitt samtaletilbud.