Hvordan komme seg etter narsissisme og psykisk vold?

Hvordan komme seg etter narsissisme og psykisk vold? Hva kan man gjøre for å komme seg etter å ha vært utsatt for narsissisme og psykisk vold?

Det er mye man kan gjøre for å komme seg etter psykopat og narsissismei. Men jeg mener at det viktigste er å erkjenne, å akseptere, det som har skjedd og det man har blitt utsatt for. Jeg mener dette er en av de viktigste faktorene for å komme seg etter.

Det kan være vanskelige og utfordrende å akseptere, det å ta noe fullt og helt innover seg og akseptere at har skjedd, og denne prosessen kan ta lang tid. Det er helt normalt. 

Hvordan jeg kom meg etter narsissisme og psykisk vold

For meg var det en gradvis erkjennelse over hva jeg hadde blitt utsatt for, og som tok lang tid. Det var ikke slik at det var en voldsom aha-opplevelse og så var alt i orden. Det tok, blant annet, tid å forstå og komme ut av manipulasjonens jerngrep som jeg lenge sto fast i. Jeg foraktet også meg selv veldig lenge, før jeg forsto at denne forakten til meg selv, var et resultat etter mange år i et psykisk voldelig forhold med mye forakt rettet mot meg. Jeg hadde altså ubevisst overtatt forakten som jeg ble utsatt for, og foraktet meg selv. Da jeg kom ut av denne vonde følelsen med forakt, fikk jeg følelsen av å få livet i gave på nytt!

Og når jeg omsider kom ut av dette vonde, og jeg forsto, så skulle alle inntrykk med dette bearbeides. Dette brukte jeg også lang tid på.

Sett i ettertid, etter å ha fått mye på avstand, var det riktig for meg å bruke mye tid på reparasjonen og bearbeidingen. Det har gitt meg et fundament, og jeg står trygt i meg selv igjen. Slik jeg var tidligere.

Metode for å komme seg etter narsissisme og psykisk vold

Metoden er altså å akseptere og være ærlig mot seg selv. For å kunne forstå og akseptere, valgte jeg å sette ord på alt som skjedde, ved å skrive om det. Det har vært tidkrevende, men resultatet er kunnskap og økt selvinnsikt. Ved å skrive om det som hadde skjedd, ble jeg ærlig mot meg selv og det som hadde skjedd med meg. Denne ærligheten ble også en viktig faktor til reparasjon. Jeg har satt ord på alle belastnings-skadene jeg pådro meg i det skadelige forholdet (i boken min Vendepunkt). Jeg har også satt ord på alle ettervirkningene mine. Og det var, blant annet, når jeg hadde satt ord på alle disse ettervirkningene, at jeg forsto omfanget, og hvor skadelig det hadde vært for meg å være i et psykisk voldelig forhold. I tillegg satte jeg meg mål om å skulle bli reparert, og gjorde det som var nødvendig for meg for å komme dit. Det at jeg satte meg mål, var også en viktig faktor til rask reparasjon, og at jeg nå føler meg frisk.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Oppsummert hvordan komme seg etter narsissisme og psykisk vold:

  • Aksepter det som har skjedd.
  • Bruk tid på å bearbeide alle inntrykk. Gå gjerne turer for å bearbeide.
  • Ikke isoler deg, men ha kontakt med familie og venner.
  • Sett ord på det som har skjedd, enten ved å skrive, eller snakke om det hos en behandler som har kompetanse på narsissisme og psykisk vold.
  • Vær ærlig mot deg selv.
  • Aksepter at du har ettervirkninger.
  • Ha oppmerksomheten hos deg selv og det DU trenger for å repareres.
  • Sett deg mål om å skulle bli reparert, og gjør det som er nødvendig for deg underveis.