Psykisk vold og trusler

I dag vil jeg skrive litt om psykisk vold og trusler. Trusler er ofte en del av voldsbildet når det foregår psykisk vold. 

Det å være i et forhold der trusler forekommer, er veldig skadelig. Det at noen trenger å true en partner for å holde på makten og kontrollen i forholdet, er heller ikke greit eller snilt. Det at noen truer deg i ditt eget hjem, resulterer i traumer og store ettervirkninger.

Psykisk vold og trusler var en del av samlivet

I årene som jeg levde i et psykisk voldelig forhold, var trusler en stor del av samlivet. Var jeg uenig med mannen i noe, eller sa ifra om ting som ikke var greit, var responsen alltid endeløse diskusjoner som ikke førte til noe konkret, og truslene hans om å gjøre forholdet slutt. Jeg ble alltid forvirret og redd når jeg hørte de truende uttalelsene, og jeg utviklet etter som tiden gikk, angst for disse truslene. Gjennom truslene sine, så hadde han makten og kontrollen over meg i mange år. Helt til den dagen da nok var nok, og jeg sa at jeg ikke orket mer og ville ut av forholdet.

I min debutbok Vendepunkt, gir jeg leserne kun en liten smakebit på, og sniktitt inn i livet med stadige trusler rettet mot meg, og om maktforholdet i relasjonen. Jeg sier dette:

…”De gjentagende og truende kommentarene, skampåføringen og mannens uforutsigbare, ustabile og forvirrende adferd med hyppige og store omstillinger og skifter, medførte at han hadde makten og kontrollen i vår relasjon…” 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold

En gang gjorde mannen alvor av truslene sine

En gang gjorde han alvor av truslene sine om å gjøre forholdet slutt. Og det skjedde da jeg ba om arbeidsro rundt meg fordi jeg var i innspurten på den avsluttende skriftlige eksamensoppgaven på gestaltterapeut-studiet. Dette likte ikke min eks at jeg ba om. Han ble veldig fornærmet over at jeg kunne si noe slikt, og gjorde alvor av truslene sine om å gjøre forholdet slutt. Hans valg av tidspunkt for bruddet, var kort tid etter innleveringen av den skriftlige eksamensoppgaven, og rett før jeg skulle i gang med mine avsluttende muntlige eksamener etterpå. Valg av tidspunkt for bruddet var altså kynisk og velkalkulert, og helt uten empati for hva jeg sto midt i. At jeg samtidig rundet 50 år og planla stor feiring i den forbindelse, gjorde ikke saken bedre. 

Jeg fikk sjokk

Jeg fikk sjokk over tidspunktet som ble valgt for bruddet. Og jeg fikk sjokk over plutselig å bli utsatt for omfattende hets og fiendtlighet. Dette hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd om denne mannen. Overgangen fra å få støtte og hjelp med den skriftlige eksamensoppgaven, til helt plutselig å bli utsatt for omfattende fiendtlighet og hets, var sjokkartet. Fra å ha en samboer som sa at han elsket meg, og som hjalp og støttet meg, til helt plutselig å bli behandlet som søppel, var sjokkartet og opplevdes som et overgrep. Og jeg var psykisk helt nedkjørt. Og det midt i min viktige eksamenstid…. Og alt skjedde altså bare fordi jeg hadde ytret meg om at jeg hadde behov for arbeidsro ifm. ferdigstillelsen av den skriftlige eksamensoppgaven. 

At det valgte tidspunktet for brudd kom midt i eksamensperioden på våren og rett før mitt 50-års jubileum, ga meg ekstreme utfordringer som måtte håndteres. Det var jo helt åpenart at han ikke ønsket at jeg skulle lykkes med avslutningen av høyskolestudiet mitt, ved kynisk å planlegge brudd midt i denne krevende tiden. Det var også helt åpenbart at min 50-årsfeiring ikke skulle bli slik jeg ønsket det.

Jeg fikk altså sjokk for det valgte tidspunktet for bruddet. Og sjokket ble forsterket ved at han i forkant av bruddet, sa at vi skulle kjøpe nytt hus, og vi gikk på visninger sammen, samtidig som vi la ut huset vårt til salgs. I ettertid har jeg forstått at dette kun var for å lure meg. Alt var bare løgn.

Psykisk vold og trusler fortsatte da jeg tok han tilbake

Ikke lenger etter bruddet, kom han tilbake til meg som om ingenting hadde skjedd. Han ytret ingen anger eller beklaget, men oppførte seg istedenfor som snillheten selv. Jeg ble lurt, og trodde at han hadde forandret seg, og tok han tilbake….

Det tok ikke lang tid før mønsteret med trusler var gjenopprettet. Og det resulterte i voldsom angst og frykt hos meg når jeg hørte disse truslene på nytt, for nå visste jeg jo at han kunne gjøre alvor av truslene sine hvis jeg ikke oppførte meg slik han bestemte. 

Trusselbildet som jeg levde under etter at jeg tok han tilbake, var psykisk terror, og har satt veldig dype spor i meg i ettertid.

I ettertid har jeg forstått at et slikt destruktivt levesett med stadige trusler rettet mot meg, har resultert i store ettervirkninger. Konsekvensen er bl.a. et endret adferdsmønster hos meg. Fra å være en som gjerne uttalte egne meninger og hadde synspunkter, har jeg nå blitt ekstremt konfliktsky og holder ofte tilbake. Ettervirkningene er åpenbare.

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Les også: Psykisk vold og angst