5 tips til hvordan repareres etter psykisk vold

Mange leter etter råd og tips til hvordan repareres etter å ha vært utsatt for psykisk vold. Og her har dere mine 5 beste tips til hvordan repareres etter psykisk vold. 

Det er godt kjent at mange strever etter å ha vært utsatt for psykisk vold. Og det å føle ettervirkninger og senskader er helt normalt og veldig vanlig. Ettervirkningene  og senskadene etter å ha vært utsatt for psykisk vold, kan variere både i styrke og omfang, men fellesnevneren er at man er veldig skadet. Man strever kanhende med angst, søvnløshet, muskulære spenninger og negativt tankekjør etter mange vonde år med psykisk nedbryting. Man kan også ha andre store utfordringer, og som gir en problematisk hverdag.

Les også: Hva er vold

Jeg følte meg alene med å repareres etter psykisk vold

Da jeg kom meg ut av et psykisk voldelig forhold, følte jeg meg veldig skjør og alene. Jeg strevet også med enorme ettervirkninger og senskader. Ingen i min omgangskrets hadde opplevd noe lignende, og  jeg måtte derfor gå den lange veien på egenhånd..  

Det har tatt tid, og veien har vært ensom. Ikke overraskende, så har jeg også gjort mange feilskjær underveis, siden jeg ikke har hatt erfarne støttepersoner rundt meg som kunne gi meg råd. Jeg var også i kontakt med flere terapeuter, men det var ingen av dem som satte ord på eller forsto den psykiske volden. Dette resulterte i fortvilelse og frustrasjon hos meg, og følelsen av å rote rundt i ingenmannsland uten framdrift. Men jeg har likevel holdt fokus, og har hatt troen på det å skulle bli reparert. Og jeg har hele tiden hatt oppmerksomheten hos meg selv og det jeg har hatt behov for, for å repareres. Og sakte men sikkert har reparasjonen gått sin gang. Etter anbefaling av en dyktig fastlege, kontaktet jeg et krisesenter, og fikk uvurderlig hjelp der da jeg gikk til dagsamtaler, og i tillegg deltok på et gruppetilbud for voldsutsatte. Det var DER jeg knakk koden og forsto at det var psykisk vold og mobbing jeg var blitt utsatt for i mange år. For på krisesenteret ble det satt ord på dette vanskelige. På krisesenteret forsto jeg også at jeg ikke var alene om å ha opplevd psykisk vold. Og veien med reparasjonen kunne virkelig begynne.

Les også: Kjennetegn på psykisk vold

Min reparasjon etter psykisk vold er vellykket

Erfaringene mine med en vellykket reparasjon vil jeg nå gi videre til andre med lignende erfaringer. Dette har resultert i boken min Vendepunkt, som er første del av historien min. Planen er 3 bøker med forskjellig vinkling til temaet psykisk vold i parforhold, altså en triologi. Boken Vendepunkt gir et innblikk i min personlige erfaring med psykisk vold, og hva jeg gjorde for å repareres. Den er løsningsorientert og inneholder mange råd og tips til selvhjelp, i tillegg til eksempler på hjelpemidler som man kan støtte seg til. Alt slikt som fungerte veldig bra for meg i min vellykkete rehabillitering. Det har også resultert i denne bloggen/hjemmesiden. Håpet og ønsket mitt er at de som trenger det, finner noe som kan være nyttig for dem av det jeg formidler. Sammen med en dyktig terapeutkollega, skal jeg i tillegg i gang med å holde voldskurs for terapeuter og andre fagpersoner. 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Og her er mine viktigste 5 tips til hvordan repareres etter psykisk vold:

  • Aksepter det som har skjedd.
  • Ha oppmerksomheten rettet mot deg selv, og det du trenger for å repareres, framfor å ha oppmerksomheten andre steder og mot andre personer.
  • Sett deg mål om å skulle bli reparert, og ta valg og gjør det som er  nødvendig for deg underveis.
  • Ha blikket rettet framover og ha troen på å skulle bli reparert.
  • Trenger du terapi-samtaler, finn en behandler som har kunnskap om psykisk vold, og som dermed kan forstå hva dette handler om. Alternativt gå til dag-samtaler på et krisesenter, eller delta på et gruppeopplegg som de arrangerer for voldsutsatte.

Les også:  Veien min ut av et psykisk voldelig forhold