Hvordan oppdage psykisk vold og psykopati?

Hvilke kjennetegn er det på at man er utsatt for psykisk vold og psykopati? Hvordan oppdage psykisk vold og psykopati? Det finnes mange kjennetegn på at du blir utsatt for dette skadelige. 

Mange som lever i vonde og konfliktfylte forhold, tenker nok ikke over at de blir utsatt for psykisk vold. Men antagelig så lyser nok varsellampene rødt både titt og ofte. Kanskje man til og med søker rundt på nettet for å finne svar på noe som man ikke helt vet hva er. 

Selv om man ikke tenker over at det handler om psykisk vold, så er det antagelig mange rundt som reagerer på at noe ikke er som det skal. Disse personene kan gi verdifull informasjon hvis man våger å spørre dem. 

Jeg oppdaget ikke at jeg ble utsatt for psykisk vold

Jeg tenkte ikke på, eller forsto selv, at jeg var i et psykisk voldelig forhold da jeg var midt i det. Jeg oppdaget det ikke. Dette til tross for at mange kjennetegn var tydelige. Jeg ble f.eks stadig  utsatt for verbale angrep med mobbing, slemme påstander og foraktfulle uttalelser, i tillegg til ydmykelser, manipulasjon, løgner og trusler. Jeg ble møtt uten empati og forståelse når jeg gråt og var fortvilet over alt det vonde jeg ble utsatt for. Og jeg ble istedenfor gjort til syndebukk for alt. At jeg i tillegg stadig opplevde at mine personlige grenser ble ignorert og ikke respektert, medførte ofte forvirring og fortvilelse hos meg. Det gjorde ikke saken bedre at jeg stadig ble utsatt for tvang og overtalelser, og at det jeg sa om saken ble ignorert.

Jeg husker godt at varsellampene mine lyste rødt veldig ofte, men uten at jeg evnet å ta de på alvor eller å komme meg ut av forholdet. Jeg følte meg hjernevasket og nærmest lammet. Mine nærmeste reagerte også på mye av adferden til min eks, men uten at de snakket med meg om dette. Hadde disse personene våget å snakke med meg om sine observasjoner, ville jeg fått viktig informasjon utenfra for å kunne forstå. Og jeg ville kommet meg raskere vekk enn jeg gjorde. 

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Hvordan oppdage psykisk vold og psykopati

Blir du stadig ydmyket, krenket og snakket foraktfullt og stygt til, er dette et viktig varsel. Føler du at andre har makten og kontrollerer deg, er det et tegn på at noe er dysfunksjonelt. Hvis dine personlige grenser ikke blir respektert, er det et viktig varsel om at ting ikke er som det skal. Hvis du får skylda og ansvaret for andre personers slemme adferd overfor deg, skal du være obs. Hvis du blir møtt uten empati når du forsøker med normale samtaler og forteller hvordan du har det, kan det være et tegn på at ting ikke er som det skal. Hvis du blir utsatt for manipulasjon og løgner, skal du være på vakt. Hvis du føler at du konstant går som på nåler i ditt eget hjem av frykt for å utløse noe, er det tegn på at noe ikke er som det skal. Hvis du i tillegg stadig hører trusler og blir redd på grunn av disse, er det på tide å våkne.

Oppsummert blir det slik:

  • Du blir stadig ydmyket, krenket og snakket stygt til
  • Dine personlige grenser blir ikke respektert
  • Andre har makten og kontrollerer deg
  • Du får skylda for andre personers slemme adferd overfor deg
  • Du blir utsatt for løgner
  • Du blir utsatt for manipulasjon
  • Du blir møtt uten empati
  • Du blir utsatt for trusler
  • Du går som på nåler av frykt for å utløse noe

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold

Les også: Et liv med trusler