Makt og kontroll – hersketeknikker

Det er en åpenbar kobling mellom makt og kontroll, og hersketeknikker. Er man i et psykisk voldelig forhold der det utøves makt og kontroll, er det helt åpenbart at man blir utsatt for hersketeknikker. Mange hersketeknikker kan være vanskelige å oppdage når de utøves, andre er lettere å gjennomskue. Man kan altså bli utsatt for hersketeknikker uten å oppdage at det er det som skjer. Mange i vonde parforhold der det utøves makt og kontroll, blir nok utsatt for hersketeknikker uten av de tenker så mye over akkurat det. 

En hersketeknikk som jeg ofte ble utsatt for da jeg var i et psykisk voldelig forhold, var at det ble snakket på vegne av meg. Og dette skjedde alltid UTEN at jeg var blitt spurt på forhånd om hva jeg mente og tenkte om saken. Dessverre forsto jeg ikke på det tidspunktet at dette som jeg ble utsatt for er en hersketeknikk. Men jeg var ofte frustrert og forvirret når det skjedde.

En annen hersketeknikk som jeg ofte ble utsatt for gjennom mange år, er taushet og ignorering. Sa jeg ifra om noe som ikke var greit, ble jeg møtt med en vond taushet og ignorert.

Hersketeknikker startet vi ble samboere

Da jeg var “fanget” ved at vi ble samboere, startet det hele. Da vi ble samboere hørte jeg oftere og oftere at det ble snakket om “vi” og “oss”. Og dette skjedde alltid uten at jeg var spurt på forhånd for hva jeg mente eller tenkte. På den måten ble det snakket på vegne av meg som om jeg ikke hadde egen stemme. Jeg følte at jeg mistet min individualitet når jeg hørte slike uttalelser, og at andre hadde overtatt makten og kontrollen over meg. Det ble veldig ubehagelig for meg å ikke vite hva jeg selv tenkte, mente og følte, før det ble snakket slikt på vegne av meg. Jeg følte at jeg mistet å være en selvstendig tenkende person ved stadig å høre disse uttalelsene. Det var som at andre istedenfor bestemte og kontrollerte hva jeg tenkte og mente. Jeg forsto aldri hvorfor dette skjedde. Hva var hensikten?

Det at jeg stadig hørte at det ble snakket på vegne av meg uten at jeg var spurt på forhånd med hva jeg mente eller tenkte, er altså en hersketeknikk. Jeg begynte etterhvert forsiktig med å irettesette mannen ved å si “nei, slik er det ikke for meg. Jeg mener noe annet enn deg om dette,” når jeg hørte dette bli uttalt. Jeg husker godt det nedlatende og foraktfulle blikket hans når jeg sa ifra på den måten. Og det ble alltid etterfulgt av en vond taushet, som om det var noe rart med meg som våget å korrigere han slik jeg gjorde. 

Denne vonde tausheten som jeg i årevis ble utsatt for når jeg sa ifra om noe, er også en hersketeknikk. Å respondere overfor noen med taushet og ignorering, er en klassisk hersketeknikk. Mange har antagelig blitt utsatt for dette, uten å tenke over at det er en hersketeknikk som blir utøvd.

Jeg forsto ikke at jeg ble utsatt for hersketeknikker

Jeg tenkte dessverre ikke over at jeg ble utsatt for hersketeknikker i alle årene som jeg var i et psykisk voldelig forhold. Jeg var uvitende og naiv, og forsto dermed ikke dette. Jeg var i tillegg manipulert til å tro at jeg var i en kjærlig relasjon med noen som elsket meg og ville meg vel, fordi han uttrykte at han elsket meg. Løgnen hans om at han elsket meg, bidro til at jeg ikke tenkte noe over at jeg ble utsatt for hersketeknikker.

Les også: Veien min ut av et psykisk voldelig forhold