Makt og kontroll – hersketeknikker

I dag blir det et innlegg om makt og kontroll – hersketeknikker. For det er en åpenbar kobling mellom makt og kontroll, og hersketeknikker. Er man i et forhold med psykisk vold der det utøves makt og kontroll, er det helt åpenbart at man blir utsatt for hersketeknikker. Mange hersketeknikker kan være vanskelige å oppdage når de utøves, andre er lettere å gjennomskue. Man kan altså bli utsatt for hersketeknikker uten å oppdage at det er det som skjer. Mange i vonde parforhold der det utøves makt og kontroll, blir nok utsatt for hersketeknikker uten av de tenker så mye over akkurat det. 

Les også: Psykisk vold i forhold og likeverd

Eksempler på hersketeknikker

Jeg ble utsatt for mange hersketeknikker da jeg var i et forhold med psykisk vold og mobbing, og gir dere her noen eksempler:

  • En hersketeknikk som jeg ofte ble utsatt for, var at det ble snakket på vegne av meg. Og dette skjedde alltid UTEN at jeg var blitt spurt på forhånd om hva jeg mente og tenkte om saken. Dessverre forsto jeg ikke på det tidspunktet at dette som jeg ble utsatt for, er en hersketeknikk. Men jeg var ofte frustrert og forvirret når det skjedde, og følte meg uviktig.
  • En annen hersketeknikk som jeg ble utsatt for gjennom mange år, er taushet og ignorering. Sa jeg ifra om ting som ikke var greit, ble det jeg sa om saken ignorert og møtt med taushet. Det ble ikke tatt tak i. Som om det jeg sa var uten betydning og uviktig.
  • En tredje hersketeknikk som jeg ofte ble utsatt for, var min eks sin ekstreme overtalelsesevne og voldsomme argumentasjon for egen sak, og som jeg ikke greide å stå imot. Min eks fikk det alltid som han ville når han argumenterte for sin sak i diskusjoner og samtaler som vi hadde. Jeg ble overtalt og nærmest tvunget til mye mot min vilje, på grunn av denne ekstremt dominerende adferden. Denne ekstreme domineringen og kontrolleringen av alt til enhver tid, hadde jeg aldri vært utsatt for tidligere, og hadde dermed ikke den nødvendige kunnskapen for å kunne håndtere det. Jeg forsto dessverre ikke at dette var en hersketeknikk da jeg var i forholdet, men har forstått det i ettertid.

Hersketeknikker startet vi ble samboere

Vi eide hus sammen i 3 omganger i løpet av årene som vi var et par. Da jeg sa ja til å bli samboer med min eks første gangen, startet det hele. Da vi ble samboere hørte jeg oftere og oftere at det ble snakket om “vi” og “oss”. Og dette skjedde alltid uten at jeg var spurt på forhånd for hva jeg mente eller tenkte. På den måten ble det snakket på vegne av meg som om jeg ikke hadde egen stemme. Jeg følte at jeg mistet min individualitet, og at andre hadde overtatt makten og kontrollen over meg, når det ble snakket på den måten. Det ble veldig ubehagelig for meg å ikke vite hva jeg selv tenkte, mente og følte, før det ble snakket slikt på vegne av meg. Jeg følte at jeg mistet å være en selvstendig tenkende person ved stadig å høre disse uttalelsene. Det var som at andre istedenfor bestemte og kontrollerte hva jeg tenkte og mente. Jeg forsto aldri hvorfor dette skjedde. Hva var hensikten?

Les også: Et dysfunksjonelt forhold

Det at jeg stadig hørte at det ble snakket på vegne av meg uten at jeg var spurt på forhånd med hva jeg mente eller tenkte, er altså en hersketeknikk. Jeg begynte etterhvert forsiktig med å korrigere min eks ved å si “nei, slik er det ikke for meg. Jeg mener noe annet enn deg om dette,” når jeg hørte dette bli uttalt. Jeg husker godt det nedlatende og foraktfulle blikket hans når jeg sa ifra på den måten. Og det ble alltid etterfulgt av en vond taushet, som om det var noe rart med meg som våget å korrigere han slik jeg gjorde. 

Denne vonde ignoreringen som jeg i årevis ble utsatt for når jeg sa ifra om noe, er også en hersketeknikk. Å respondere overfor noen med taushet og ignorering, er en klassisk hersketeknikk. Mange har antagelig blitt utsatt for dette, uten å tenke over at det er en hersketeknikk som de blir utsatt for.

Hersketeknikken med å tvinge, overtale og argumentere hardt overfor noen i samtaler og diskusjoner, for å få gjennomslag for sitt eget, er etter mitt syn en svært negativ adferd i parforhold. Og viser et tydelig behov for å ha makt og kontroll i relasjonen.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Jeg forsto ikke at jeg ble utsatt for hersketeknikker

Jeg tenkte dessverre ikke over at jeg ble utsatt for hersketeknikker i alle årene som jeg var i et forhold med psykisk vold. Jeg var uvitende og veldig naiv, og forsto dermed ikke dette. Jeg var i tillegg manipulert til å tro at jeg var i en kjærlig relasjon med noen som elsket meg og ville meg vel, fordi han stadig uttrykte at han elsket meg. Løgnen hans om at han elsket meg, bidro til at jeg ikke tenkte over at jeg ble utsatt for hersketeknikker.

Trenger du noen å snakke med? Her er mine samtaletilbud.

Les også: Manipulasjon i forhold

Les også: Å leve med en notorisk løgner