Hva er narsissistisk mishandling?

Hva er narsissistisk mishandling? Hva menes med narsissistisk mishandling? Og hvordan repareres etter å ha vært utsatt for dette skadelige?

Wikipedia sier dette om hva som er narsissistisk mishandling (engelsk)

Narcissistic abuse may also occur in adult-to-adult relationships, where the narcissistic person tends to seek out an empathetic partner in order to gain admiration of their own attributes and feelings of power and control – narcissistic supply. The narcissist creates a dynamic abuser and victim relationship through a cycle of abuse, resulting in traumatic bonding that makes it hard for their partner to leave the increasingly abusive relationship. 

The narcissists’ relationships are characterized by a period of intense involvement and idealization of their partner, followed by devaluation, and a rapid discarding of the partner. Alternatively, that scenario can loop, with ghosting (ceasing communication with the former partner) and hoovering (luring the former partner back) instead of discarding. At the beginning of a relationship (or its new cycle) with a narcissist, the partner is only shown the ideal self of the narcissist, which includes pseudo-empathy, kindness, and charm. Once the partner has committed to the relationship (e.g., through marriage or a business partnership), the true self of the narcissist will begin to emerge. The initial narcissistic abuse begins with belittling comments and grows to contempt, ignoring behavior, adultery, triangulation (forming any relationship triangles), sabotage, and, at times, physical abuse.

Det er skadelig å bli utsatt for narsissistisk mishandling

Å bli utsatt for narsissistisk mishandling kan gjøre enormt store skader, og som det kan ta lang tid å reparere. Det kan bryte deg helt ned psykisk, og du kan miste deg selv. Narsissistisk mishandling er psykisk vold. Man begynner kan hende etterhvert å tvile på seg selv, og virkelighetsbildet forandres. Grenser og alt man har lært tidligere om hva som er greit og som ikke er ikke greit, viskes ut. Maktesløshet, forvirring, angst, sinne og fortvilelse kan så bli resultatet. Man føler seg gjerne veldig skjør etter narsissistisk mishandling.

Hva kan man så gjøre for å reparere skadene etter narsissistisk mishandling?

Det kreves hardt arbeid og mye egeninnsats for å repareres etter narsissistisk mishandling. Mange kan også trenge profesjonell hjelp med dette arbeidet.

Jeg mener at første skritt på veien til reparasjon, er at man aksepterer. At man altså erkjenner og tar innover seg hva som har skjedd og hva man har blitt utsatt for. EN metode for reparasjon, er at man snur oppmerksomheten mot seg selv og kjenner etter egne behov og hva man trenger, og slutter å ha oppmerksomheten rettet mot narsissisten. Man har altså oppmerksomheten rettet mot seg selv, framfor å ha oppmerksomheten andre steder og mot andre personer. Ikke alle er komfortable med å kjenne etter egne behov og gjøre slike valg for seg selv. Kanskje man har lite erfaring fra det fra tidligere, og forstår ikke helt hva det går ut på.

Hvordan repareres etter narsissistisk mishandling

I boken min VENDEPUNKT fokuserer jeg på det å ha oppmerksomheten hos meg selv, framfor å ha oppmerksomheten rettet mot andre personer. Jeg sier f.eks dette om å kjenne etter egne behov og det å ta valg:

…”Når man har erfart mange år med ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger, er det ikke uvanlig at man trenger å hvile og praktisere kjærlighet til seg selv som en del av rehabiliteringen. 

Med det mener jeg å ta vare på seg selv, å gi seg selv gode og positive øyeblikk. Og at man kjenner etter egne behov og deretter gjør gode valg for seg selv. Hver dag. Øyeblikkene, og valgene, trenger ikke være mange og store. Det er heller min erfaring at man tar vare på de små øyeblikkene som oppstår spontant. For eksempel en hyggelig samtale med ansatte i matbutikken, eller en fin samtale med en god venn eller venninne. Det kan også være hyggelige aktiviteter som man velger å gjøre på egen hånd eller sammen med mennesker man trives med. For eksempel en hyggelig bytur, konsertopplevelser, cafébesøk, restaurantbesøk, eller en deilig tur på sjøen, i skogen eller på fjellet. 

Slik var det for meg; slik brukte jeg tiden. Jeg tok vare på det jeg erfarte av positive dagligdagse hendelser. Små, enkle, gode valg og hyggelige gjøremål og samtaler med andre. I første omgang altså med fokus på de enkle hverdagslige hendelsene og valgene man tar gjennom dagen. Senere kom tiden da større og viktige valg var tydeligere….” 

I boken VENDEPUNKT gir jeg også informasjon om hjelpemidler som var nyttige for meg, i tillegg til råd og tips til selvhjelp. Jeg sier også en del om det å sette seg mål og delmål.