Å være voldsutsatt i en krisetid

Dette innlegget har stått på trykk i lokalavisen. Se innlegget nederst på siden.

Å være voldsutsatt i en krisetid er ekstra utfordrende. Å være voldsutsatt gir ekstra utfordringer i det vi nå er inne i. Norge er inne i en vanskelig tid, og alle blir påvirket på ulikt vis, men voldsutsatte har det ekstra utfordrende nå.

Jeg tenker ekstra mye på hvordan voldsutsatte har det, og hvordan situasjonen deres er i disse dager. Voldsutsatte har en spesielt krevende tid nå, da de er tvunget til å tilbringe mere tid i hjemmet sammen med voldsutøver enn til vanlig. De voldsutsatte har også færre muligheter til å skaffe seg “frikvarter”, som jobb eller fritidsaktiviteter. Så har man barna i slike familier, som involveres mer enn til vanlig, fordi de er mere hjemme nå.

Jeg var i mange år utsatt for psykisk vold og omfattende mobbing, og hadde det veldig vondt og vanskelig. Men jeg holdt fasaden. Jeg sa ingenting, og ingen visste dermed hvordan jeg egentlig hadde det og hva jeg ble utsatt for. Skammen jeg kjente på var veldig kraftig. Dog gjorde mange av mine nærmeste ulike observasjoner, men dessverre uten å snakke med meg om hva de observerte eller selv ble utsatt for. Hadde de våget å snakke med meg om dette, så hadde jeg antagelig funnet veien ut tidligere enn jeg gjorde. Men jeg lyktes til slutt i å finne veien ut for noen år siden. 

Foto: Privat

Jeg var voldsutsatt og fant veien ut

Mange uvitende tror at det bare er å gå når man er i destruktive forhold, men slik er ikke virkeligheten. Det er ikke bare å gå….. Veien min ut var eksempelvis svært traumatisk og veldig kaotisk. Det var også en svært lang bruddfase, men etterpå ble livet langsomt bedre og bedre. I dag kan jeg si at livet mitt er stabilt og godt igjen, men det har tatt tid å komme dit og har krevet mye egeninnsats.

Les også: Veien min ut av psykisk vold

Jeg kjenner på en dyp takknemlighet i disse dager for at jeg fant veien ut av det skadelige, og takknemligheten jeg kjenner på er spesielt sterk i den vanskelige tiden vi nå er inne i. Jeg får en vond klump i magen når jeg tenker på hvordan livet mitt ville vært hvis jeg hadde blitt tvunget til å tilbringe mesteparten av tiden i nærheten av voldsutøver, uten mulighet til å være andre steder. 

Det er flere som kan hjelpe voldsutsatte

Krisesentre har i disse dager blitt løftet fram som en samfunnskritisk funksjon, og det sier mye om alvoret i situasjonen, og at voldsutsatte er spesielt sårbare nå. Jeg har selv fått uvurderlig hjelp på et krisesenter i en svært krevende periode av mitt liv, og vet dermed svært godt om hvordan det er å få den viktige hjelpen der. Krisesentre tilbyr både dagsamtaler og har også et bo-tilbud. Det finnes også mange ulike hjelpetelefoner, men jeg vil spesielt nevne den nasjonale Volds-og overgrepslinjen med telefon nummer 116 006. Det er gratis å ringe og du kan være anonym.

Dette innlegget har stått på trykk i lokalavisen. Se innlegget her:

Å være voldsutsatt i en krisetid