Å ta valg – utdrag fra boken Vendepunkt

Å ta valg for seg selv, å ta valg som betyr mye for en selv, kan for noen være forbundet med frykt, og man kan kjenne på lyst. Man har lyst til å gjøre noe viktig, og man har frykt for å gjøre det. Man kan også oppleve å få mange tanker som kan virke stoppende fra å gjøre noe viktig for seg. Dilemmaet som dermed oppstår, kan for eksempel være at; skal, skal ikke, eller tør, tør ikke. 

Å ta valg handler om valg man gjør for å ivareta seg selv, og det kan være valg man gjør i møte med omverdenen, med mennesker man omgir seg med. Det kan være små valg man gjør gjennom dagen, eller de litt større og mer betydningsfulle valgene man gjør.

Mange kan kanskje oppleve at indre sabotører dukker opp, og at man kan kjenne på motstand til å velge noe. Kanskje man også blir redd for konsekvensene det kan ha hvis man tar et valg. Mange blir kanskje også redde for hvordan andre “der ute” reagerer når man gjør valg for seg selv.

Alt dette er helt normalt. 

Jeg har tatt ett riktig og viktig valg

Jeg har ofte hatt fokus på det med å ta valg opp gjennom årene, og som har resultert i både gode og dårlige valg som jeg har gjort. Denne gangen føler jeg at alt er annerledes med et valg som jeg har tatt. Jeg har nemlig den gode følelsen av jeg har tatt et RIKTIG valg for meg selv. I går fikk jeg nøklene til eiendommen som jeg har kjøpt basert på dette riktige og viktige valget, og jeg har bare gode følelser inni meg.

Det var mange tanker og bekymringer hos meg i forkant, men da beslutningen og valget var tatt, kjente jeg at dette var ett riktig og viktig valg å ta.

Foto: Ingunn Norheim

Å ta valg – bokutdrag

Boken min Vendepunkt sier dette om å ta valg:

“…Når man har erfart mange år med ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger, er det ikke uvanlig at man trenger å hvile og praktisere kjærlighet til seg selv som en del av rehabiliteringen. 

Med det mener jeg å ta vare på seg selv, å gi seg selv gode og positive øyeblikk. Og at man kjenner etter egne behov og deretter gjør gode valg for seg selv. Hver dag. Øyeblikkene, og valgene, trenger ikke være mange og store. Det er heller min erfaring at man tar vare på de små øyeblikkene som oppstår spontant, for eksem- pel en hyggelig samtale med ansatte i matbutikken, eller en fin samtale med en god venn eller venninne. Det kan også være hyggelige aktiviteter som man vel- ger å gjøre på egen hånd eller sammen med mennesker man trives med, som for eksempel en hyggelig bytur, konsertopplevelser, cafébesøk, restaurantbesøk, eller en deilig tur på sjøen, i skogen eller på fjellet. 

Slik var det for meg; slik brukte jeg tiden. Jeg tok vare på det jeg erfarte av positive dagligdagse hendelser, små, enkle, gode valg og hyggelige gjøremål og samtaler med andre. I første omgang altså med fokus på de enkle hverdagslige hendelsene og valgene man tar gjennom dagen. Senere kom tiden da større og viktige valg var tydeligere...”