Hvem er boken Vendepunkt for?

Mange som har kjøpt boken min Vendepunkt, forteller meg om sine erfaringer i vonde parforhold, og at de bruker boken som hjelp og støtte i reparasjonen de gjennomgår etter at forholdene har tatt slutt. Mange som har kjøpt boken Vendepunkt, forteller også at den hjelper dem med å ta hensiktsmessige valg for seg selv, etter å ha lest hva jeg har gjort og hvilke løsninger jeg valgte i min vellykkete reparasjon etter at jeg slapp fri.

Dette er også ønsket mitt med boka, at de som leser den, skal bli inspirert til å ta valg og å finne egne løsninger. Kanskje de til og med selv gjennomlever et personlig vendepunkt, etter å ha lest om mitt vendepunkt.

Jeg tenker at det er mange som er innenfor målgruppen til boken, og som kan ha nytte av å lese den.  

Mest av alt, så tenker jeg at boken er interessant for de som har vært/er utsatt for psykisk nedbryting og mobbing i nære relasjoner/partner-relasjoner eller andre relasjoner, fordi den er løsningsorientert og med mange råd og tips. 

Boken er i tillegg interessant for de som ønsker å få kunnskap om psykisk vold og mobbing i parforhold, for å få et bilde av hvor skadelig det kan være å bli utsatt for slikt.

Boken er også  interessant for fagpersoner som har oppfølging av pasienter og klienter, og som ønsker å vite mer om voldsproblematikk og spesielt psykisk vold. Jeg tenker også at boken er interessant for Krisesentre og Familievernkontorer.