Råd og tips når du er voldsutsatt

Da jeg kom meg ut av det psykisk voldelige forholdet, hadde jeg behov for råd og tips fra andre om hva jeg skulle gjøre for å repareres. Jeg kjente på det tidspunktet dessverre ingen som var voldsutsatt, og som dermed kunne fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Jeg følte meg alene, og savnet altså å få vite hva andre voldsutsatte hadde gjort før meg for å repareres.

Noen av mine nærmeste ga meg likevel et par råd, og som jeg er glad for at jeg fulgte. Ett av rådene som jeg fikk, og som fikk stor betydning for min reparasjon, var rådet om 

  • å begynne å tenke tankene som jeg hadde før jeg ble sammen med mannen. 

og som ble starten på min vei med å finne tilbake til meg selv igjen og til den jeg var tidligere.

Jeg savnet konkrete råd som voldsutsatt

Med bakgrunn i savnet mitt etter at noen kunne gi meg råd og tips om hva jeg skulle gjøre, så er boken min Vendepunkt skrevet som en løsningsorientert bok som inneholder mange tips basert på det som fungerte bra for meg. I tillegg inneholder boken hvilke hjelpemidler som var nyttige for meg underveis i min vellykkete reparasjon. Her er et lite utdrag av tips fra boken min:

  • Jeg valgte å være åpen om mine erfaringer. 
  • Jeg søkte profesjonell hjelp i helseapparatet da jeg trengte det.
  • Jeg trakk meg unna destruktive relasjoner, relasjoner som ikke var bra for meg. 
  • Jeg holdt fast på de daglige rutinene mine når livet opplevdes tungt, som for eksempel å gå turer. 
  • Jeg takket ja til å delta i et gruppetilbud for voldsutsatte som Krisesenteret arrangerte. Dette bidro til at jeg forsto at jeg ikke var alene om erfaringer med den psykiske volden.
  • Jeg fikk jevnlig samtaleoppfølging på Krisesenteret så lenge jeg hadde behov for det. Jeg fikk i tillegg tilbud om å overnatte på senteret når jeg periodevis følte meg truet.
  • Jeg satte opp delmål og konkrete oppnåelige mål, og på den måten erfarte jeg framdrift og mestringsfølelse når målene jeg hadde satt meg ble oppnådd.

Fullstendig oversikt over hva jeg gjorde, mine hjelpemidler, råd og tips finner du i boken Vendepunkt.

Tips og råd voldsutsatt