Råd og tips for psykisk vold og psykopati

Her er noen råd og tips for psykisk vold og psykopati. Her kan du lese om råd og tips for psykisk vold og psykopati. Da jeg kom meg ut av det psykisk voldelige forholdet, så var hovedfokuset mitt å repareres etter mange vonde år. Jeg hadde på den tiden et stort behov for råd og tips fra andre om hva jeg skulle gjøre for å repareres. Jeg kjente på det tidspunktet dessverre ingen som var voldsutsatt eller som hadde opplevd psykisk vold, og som dermed kunne fortelle meg hva jeg skulle gjøre for å repareres. Jeg følte meg veldig alene, og savnet altså å få vite hva andre som hadde opplevd psykisk vold, hadde gjort før meg for å lykkes med reparasjonen.

Noen ga meg likevel et par råd, og som jeg er glad for at jeg fulgte. Ett av rådene som jeg fikk, og som fikk stor betydning for min reparasjon, var rådet om 

  • å begynne å tenke tankene som jeg hadde før jeg ble sammen med mannen. 

og som ble starten på min vei med å finne tilbake til meg selv igjen og til den jeg var tidligere. Jeg hadde jo mistet meg selv i dette skadelige forholdet, så det å finne tilbake til meg selv igjen, og den jeg var tidligere, var veldig viktig for meg.

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Jeg savnet konkrete råd etter psykisk vold og psykopati

Med bakgrunn i savnet mitt etter at noen kunne gi meg råd og tips om hva jeg skulle gjøre, så er boken min Vendepunkt skrevet som en løsningsorientert bok som inneholder mange råd og tips basert på det som fungerte bra for meg. I tillegg inneholder boken hvilke hjelpemidler som var nyttige for meg underveis i min vellykkete reparasjon. Her er et lite utdrag av tips fra boken min:

  • Jeg valgte å være åpen om mine erfaringer. 
  • Jeg søkte profesjonell hjelp i helseapparatet da jeg trengte det.
  • Jeg trakk meg unna destruktive relasjoner, relasjoner som ikke var bra for meg. 
  • Jeg holdt fast på de daglige rutinene mine når livet opplevdes tungt, som for eksempel å gå turer. 
  • Jeg takket ja til å delta i et gruppetilbud for voldsutsatte som Krisesenteret arrangerte. Dette bidro til at jeg forsto at jeg ikke var alene om erfaringer med den psykiske volden.
  • Jeg fikk jevnlig samtaleoppfølging på Krisesenteret så lenge jeg hadde behov for det. Jeg fikk i tillegg tilbud om å overnatte på senteret når jeg periodevis følte meg truet.
  • Jeg satte opp delmål og konkrete oppnåelige mål, og på den måten erfarte jeg framdrift og mestringsfølelse når målene jeg hadde satt meg ble oppnådd.

Fullstendig oversikt over hva jeg gjorde, mine hjelpemidler, råd og tips finner du i boken Vendepunkt.

Tips og råd voldsutsatt