Psykisk vold i parforhold

Psykisk vold i parforhold, slik som nedbryting, nedgradering, grenseoverskridelser, trusler, skremsler, trakasseringer og mobbing, skjer. Psykisk vold og mobbing er ett av voldens mange ansikter, og det skjer dessverre mye av det. Så mine erfaringer med dette skadelige, er ikke unike.

Noen jeg kjenner, fornekter fortsatt det jeg har fortalt at jeg ble utsatt for av mannen, og avviser meg. Mitt inntrykk er at disse fortsatt ikke tror på, og tar til seg, det jeg har fortalt at skjedde med meg og det jeg ble utsatt for, og hvor skadelig det har vært for meg. Og jeg kan forstå dem. Psykisk vold og mobbing i parforhold kan være vanskelig å ta innover seg, forstå og akseptere at foregår hvis man har lite kunnskap. Og da er det enkelt å velge og fornekte alt, framfor å tro på det som blir sagt at skjer. 

Å fornekte noe framfor å akseptere det som er, tenker jeg at kan være en kreativ tilpasning. Jeg tenker videre at så lenge man er i fornektelsen, så kan ikke endring skje. Jeg tenker at når man tar til seg og aksepterer det som er, framfor å fornekte, så kan noe nytt skje. 

Dette kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer med dette. Så lenge jeg skjøv til side, distanserte meg fra, og fornektet alt det vonde som jeg ble utsatt for i det skadelige forholdet, og istedenfor fløt med i mannens stadige bortforklaringer og avledninger for alt, så skjedde det ingen verdens ting. Men så snart jeg kjente godt etter, og virkelig tok innover meg alt det vonde som jeg ble utsatt for av mannen, dette unike øyeblikket av erkjennelse av alt, så følte jeg at noe endret seg i meg. Og jeg fikk følelsen av å ha valg.