Terapeutisk verktøy

Det finnes mange terapeutiske verktøy og teknikker å bruke for å bearbeide vonde hendelser og episoder, og her har jeg lyst til å si litt om hvordan jeg bearbeidet alt det vonde ved å skrive.

Etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet under dramatiske omstendigheter for noen år siden, var det god terapi for meg å sette ord på alt jeg opplevde ved å skrive dagboknotater. I den traumatiske og forvirrende bruddfasen som jeg bl.a. var gjennom da forholdet var over, fant jeg også trøst i å skrive for meg selv hvordan jeg hadde det. 

Det var tidkrevende å skrive, og det opplevdes både godt og vondt på samme tid å se hva jeg skrev. Men det viktigste av alt var, at virkeligheten ble brutalt tydelig for meg når jeg så hva jeg hadde skrevet. Det ble veldig tydelig for meg at jeg hadde vært både hjernevasket og manipulert til å tro at alt var bare fint og flott i årene som jeg var i forholdet, og at virkeligheten var helt annerledes. 

Da jeg slapp fri, var jeg kunnskapstørst, for det var så uendelig mye som hadde forvirret meg i årene som forholdet varte. Innsikten som jeg fikk ved å skrive, ga meg et springbrett videre på min leting etter faktainformasjon.