Senskader etter vold – angst

Det er ikke uvanlig å utvikle angst når man er, eller har vært, utsatt for psykisk vold og mobbing i parforhold. Jeg tenker at vold og angst henger sammen. Angsten kan arte seg forskjellig fra person til person, både i styrke og hvilke reaksjoner man har.

At jeg kan si at vold og angst henger sammen, kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer med dette. Jeg utviklet selv angst da jeg var i det skadelige forholdet. Jeg var redd for mannen jeg levde med pga hans forvirrende, ustabile og uforutsigbare adferd, og jeg var redd for konsekvenser hvis jeg snakket. Angsten som jeg hadde utviklet forsvant ikke da jeg slapp fri. TVERTIMOT så følte jeg at angsten min forsterket seg, at den ble enda kraftigere enn den hadde vært, da jeg kom ut av forholdet. Det var mye jeg var redd for i veldig lang tid, og følelsene av frykt og redsel styrte mye av livet mitt og valg jeg tok i flere år, før de forsvant. 

Det tok med andre ord lang tid, og det var hardt arbeid for meg, det å bli kvitt angsten som jeg hadde pådratt meg. Hvordan jeg jobbet meg gjennom angsten og ble kvitt den, skriver jeg om i manuset jeg for tiden jobber med for neste bok.