Senskader/ettervirkninger del 2 – angst og frykt

Det er veldig vanlig, og helt normalt, å utvikle angst når man er/har vært utsatt for vold og overgrep. Angsten kan arte seg forskjellige fra person til person, både i styrke og hva man er redd for.

Jeg utviklet angst da jeg var i det skadelige forholdet, en angst som ikke forsvant da jeg slapp fri. TVERTIMOT så følte jeg at angsten min forsterket seg, at den ble enda kraftigere enn den hadde vært, da jeg kom ut av forholdet. Det var mye jeg var redd for. Angsten reduserte livskvaliteten min, og følelsene av frykt og redsel styrte mye av livet mitt og valg jeg tok i flere år, før de forsvant. 

Det tok med andre ord lang tid, og det var hardt arbeid for meg, å bli kvitt angsten som jeg hadde pådratt meg. Hvordan jeg ble kvitt den, skriver jeg om i manuset jeg for tiden jobber med for neste bok.