Senskader etter vold – relasjonsutfordringer

Å være utsatt for psykisk vold og mobbing over mange år i et forhold, er skadelig, og jeg erfarer at reparasjonsarbeidet mitt med senskadene/ettervirkningene er en kontinuerlig prosess som pågår selv mange år etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet. Krenkelser, overgrep og mobbing er ikke greit for den som blir utsatt for det. Det er det skrevet mye om og er alment kjent.

Senskadene/ettervirkningene mine og løsningene på disse, er viet et eget kapitel i min neste bok, og her er noen eksempler på hva jeg har skrevet:

“Jeg erfarte bl.a. at jeg, etter å ha vært i et skadelig kjæresteforhold, var tilbøyelig til å havne i nye skadelige forhold. Helt til jeg stoppet opp og tok et valg om å være uten partner for en periode, for heller å prioritere gjenoppretting av stabilitet og ro for barna mine og meg, og å bygge meg selv opp igjen.

Etter min selvvalgte periode uten partner, ble løsningen å våge på nytt.

Jeg hadde også f.eks lenge utfordringer med personer som uttrykte seg foraktfullt og nedlatende om andre, fordi jeg selv var utsatt for dette ødeleggende i årene som jeg var i det skadelige forholdet. Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til dominerende og overtalende personer, som en følge av mange vonde erfaringer med dette i årene som forholdet varte. Jeg hadde i tillegg store utfordringer med å forholde meg til personer som skaper drama og kaos rundt seg, som et resultat av mye vondt med dette i mange år.

Når jeg møtte folk med adferden som beskrevet, ble alarmsystemet mitt aktivert. Det var som om hele meg ble satt i beredskap, og alle sanser våknet. Senskadene/ettervirkningene var åpenbare.

Løsningen min på disse utfordringene ble å være selektiv med hvem jeg omgikk. Jeg ble nødt til å gjøre valg med hvilke personer jeg ønsket i livet mitt, og å velge bort de som ikke var bra for meg. Det var ikke alltid folk rundt meg forsto disse valgene som jeg gjorde, men det var nødvendig for meg for å ha framdrift med min egen reparasjon.”