Senskader/ettervirkninger del 1 – relasjonsutfordringer

Å være utsatt for psykisk vold og mobbing over mange år i et forhold er skadelig, og jeg erfarer at reparasjonsarbeidet mitt med senskadene/ettervirkningene, er en kontinuerlig prosess som pågår selv mange år etter at jeg kom ut av det skadelige forholdet. Krenkelser, overgrep og mobbing er ikke greit for den som blir utsatt for det. Det er det skrevet mye om og er alment kjent.

Jeg erfarte bl.a. at jeg, etter å ha vært i et skadelig kjæresteforhold, var tilbøyelig til å havne i nye skadelige forhold. Helt til jeg stoppet opp og tok et valg om å være uten partner for en periode, for heller å prioritere gjenoppretting av stabilitet og ro for barna mine og meg.

Etter min selvvalgte periode uten partner, ble løsningen å våge på nytt.

Jeg hadde også f.eks lenge utfordringer med personer som uttrykte seg foraktfullt og nedlatende om andre, fordi jeg selv var utsatt for dette ødeleggende i årene som jeg var i det skadelige forholdet. Jeg hadde også utfordringer med å forholde meg til dominerende og overtalende personer, som en følge av mange vonde erfaringer med dette i årene som forholdet varte.

Når jeg møtte folk med adferden som beskrevet, ble alarmsystemet mitt aktivert. Det var som om hele meg ble satt i beredskap, og alle sanser våknet. Senskadene/ettervirkningene var åpenbare.

Løsningen min på disse utfordringene ble å være selektiv med hvem jeg omgikk. Jeg ble nødt til å gjøre valg med hvilke personer jeg ønsket i livet mitt, og å velge bort de som ikke var bra for meg. Det var ikke alltid folk rundt meg forsto disse valgene som jeg gjorde, men det var nødvendig for meg for å ha framdrift med min egen reparasjon.